Astfel, estimările din această lună evidenţiază menţinerea unei tendinţe pozitive pentru trimestrul II, atât pentru volumul producţiei din industria prelucrătoare, cât şi pentru stocul de contracte şi comenzi. De asemenea, preţurile produselor industriale vor înregistra o creştere de o intensitate mai mică faţă de estimarea din luna anterioară.

Potrivit comunicatului INS, pentru următoarele trei luni, în activitatea de construcţii se va înregistra o tendinţă ascendentă a volumului producţiei, corelată cu cea a stocului de contracte şi comenzi. Referitor la numărul de salariaţi, se preconizează, de asemenea, o tendinţă de creştere, atât pe ansamblul sectorului, cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor.

În ceea ce priveşte cererea de servicii, conform estimărilor, aceasta îşi va menţine, pentru următoarele trei luni, pe ansamblul sectorului, trendul ascendent. Mai mult, în sectorul de servicii se estimează pentru următoarele trei luni o uşoară crepştere a numărului de salariaţi.

(10:05)