În primul rând, este important de știut că la facultate nu te poți înscrie dacă nu ai luat Bacalaureatul. Cum proaspeții absolvenți abia ce-și vor fi aflat nota de la Bacalaureat, sunt slabe șanse să intre în posesia diplomelor până la începerea înscrierilor. Dar asta nu constituie o problemă. Dacă au luat Bacalaureatul, secretariatul liceului pe care l-au absolvit le va elibera o adeverință în care sunt trecute notele obținute la examenul de maturitate. Aceasta ține loc de diplomă la prima sesiune de înscriere la facultate. La dosarul de înscriere la admitere mai sunt și alte acte pe care trebuie să le depună. Atenție, însă, sunt facultăți unde se cer acte suplimentare. Așa că, înainte de a depune dosarul, e bine să te uiți fie pe site-ul instituției sau să întrebi la secretariatul acesteia de ce acte ai nevoie. Aceleași sfaturi sunt adresate și absolvenților din anii trecuți.

Ce conține dosarul de înscriere, la universitățile de stat

● Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat în original sau în copie legalizată pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, respectiv în copie legalizată pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă;

● Foaia matricolă de la liceu în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;

● Certificat de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;

● Copie carte de identitate;

● Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.

● Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă, în original sau copie legalizată la notariat, pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;

● Formularul de înregistrare (completat la ghișeu sau on-line pe pagina universității, listat şi semnat de candidat);

● Fişa de înscriere, procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat. Această fişă conţine şi lista opţiunilor candidaţilor pentru domeniile pe care se face admiterea;

● Chitanţă taxă de procesare. Achitarea taxei (variază între 20 și 50 de lei, în funcție de facultate) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere;

● Chitanţă taxă de înscriere. Achitarea taxei (variază de la 100 la 200 de lei, în funcție d efacultate) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere;

● Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament (acolo unde este cazul).

● Certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Atenție, diploma de bacalaureat nu înlocuieşte acest certificat;

● Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează;

● Trei fotografii mărime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso, pe fiecare poză);

● Dosar plic.