Evenimentul Zilei > Actualitate > Acești angajați pot primi 75% în plus la salariu. În ce condiții se dau banii și ce documente sunt necesare
Acești angajați pot primi 75% în plus la salariu. În ce condiții se dau banii și ce documente sunt necesare

Acești angajați pot primi 75% în plus la salariu. În ce condiții se dau banii și ce documente sunt necesare

Angajații MinisteruluI Afacerilor Interne care nu pot primi zile libere pentru a-și supraveghea copiii, în cazul închiderii școlilor, vor beneficia de o majorare salarială. Banii se acordă în anumite condiții, iar solicitantul trebuie să prezinte o serie de documente.

Părinții pot primi zile libere plătite pentru a-și supraveghea copiii, în situația în care școlile se închid ca urmare a creșterii numărului de cazuri de COVID. Pentru anumite categorii de salariați acordarea zilelor libere nu este posibilă. Iar în astfel de situații, legislația prevede posibilitatea ca aceștia să beneficieze de o majorare salarială. Procentul poate ajunge la 75% din salariul de bază.

Într-o astfel de situație se află și lucrătorii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în cazul aceste aspecte vor fi stabilite printr-un ordin de ministru. Actul normativ este în dezbatere publică și va stabili cine va primi zile libere și în ce condiții se va acorda majorarea salarială.

OUG 110/2021 a apărut la începutul acestei luni și stabilește ce se întâmplă în situația în care copiii trec în școală online. Mai exact, unul dintre părinți primește zile libere pentru supravegherea celor mici cu vârsta de până la 12 ani.

În cazul lucrătorilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dar și acelor din unitățile medicale, acordarea de zile libere nu este posibilă. Drept urmare, într-un astfel de caz este prevăzută o majorare salarială acordată suplimentar, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare. Suma nu poate să depășească 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În ce condiții se aprobă suplimentul

Pentru angajații MAI, suplimentul de 75% se acordă dacă „angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere (…) și optează pentru acordarea majorării”. Regula se aplică și-n cazul părinților singuri.

Conform documentului, majorarea salarială nu se acordă în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere şi/ sau desfăşoară activităţi prin telemuncă sau muncă la domiciliu. De asemenea, nu este plătită dacă unul dintre părinţi se află în concediu de creștere a copilului sau este asistenul personal al unuia dintre copii aflați în întreținere.

De asemenea, majorarea nu se acordă dacă părintele se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, are contractul de muncă suspendat, în timpul vacanţelor acordate potrivit legii.

Angajații MAI trebuie să prezinte o serie de documente

Pentru a beneficia de această majorare salarială, lucrătorii MAI vor trebui să prezinte o cerere însoțită de mai multe documente. Este vorba despre:

Actul de identitate, în copie;

Certificatul/ certificatele de naştere al/ ale copilului/ copiilor, în copie, după caz;

Certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;

După caz, adeverinţa eliberată de medicul de familie/ medicul specialist, în copie;

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, care cuprinde și angajamentul de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit; după caz, declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte;

După caz, cererea de acordare de zile libere care nu a fost aprobată de conducerea unităţii;

După caz, decizia conducerii unităţii/ instituţiei de învăţământ prin care a fost stabilită limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ, în copie.