CSM dezvăluie că Laura Codruța Kovesi i-ar fi amenințat pe inspectorii judiciari cu dosare penale, dacă nu soluționează favorabil lucrările vizând procurorii anticorupție, dar și pe Procurorul General al României Augustin Lazăr, informează luju.ro.

Aceste aspecte reies din Hotărârea nr. 609 din 24 mai 2018 a CSM, pe care Lumea Justiției o prezintă exclusiv, în care se reține că în urmă informațiilor furnizate de conducerea Inspecției Judiciare, dar și de inspectorii care au efectuat controlul la DNA în vara anului 2017, s-a constatat că „aceștia au resimțit existența unei presiuni exercitate din partea conducătorului entității controlate”, respectiv fosta șefa a parchetului anticorupție Laura Codruța Kovesi:

„Conform notelor de relații date de către unele persoane care asigura conducerea Inspecției Judiciare și ale unora dintre inspectorii judiciari implicați în activitatea de control a Direcției Naționale Anticorupție și în soluționarea … se constată că aceștia au resimțit existența unei presiuni exterioare exercitate din partea conducătorului entității controlate”.

Mai mult, în Hotărâre s-a consmnat și că „au existat presiuni interne asupra conducerii Inspecției Judiciare din partea inspectorilor judiciare” privind modul de soluționare a unui raport care, din informațiile furnizate de luju.ro, viza lucrarea nr. 1704/IJ/319/2017 deschisă în urma plângerii formulate de Lumea Justiției împotriva lui Augustin Lazăr și a Laurei Codruța Kovesi.

Cea despre care s-a reținut că a făcut presiuni asupra conducerii Inspecției, dar și a unor inspectori judiciari ar fi fost, potrivit CSM, chiar inspectoarea Focica Mihaela, aceeași care se plângea că a fost amenințată de Kovesi în biroul sau din DNA.

Potrivit Hotărârii CSM, din transcrierea unei înregistrări din data de 23 august 2017 reiese că Mihaela Focica a încercat să își convingă colega inspector cu care efectua verificări în lucrarea deschisă în urma plângerii Lumea Justiției împotriva lui Lazăr și Kovesi – cauza din care s-a deschis o altă anchetă împotriva procurorilor Jean Uncheselu, Silviu Paul Dumitriu și Marius Bulancea – să dea o soluție favorabilă DNA, riscând astfel să i se constituie dosar penal la nivelul parchetului anticorupție condus de Laura Codruța Kovesi:

„Din transcrierea înregistrării discuției dintre inspectorii judiciari și …. care a avut loc la dată de 23.08.2017, rezultă că autoarea sesizării a făcut asupra colegei inspector judiciar încercări explicite de influențarea a soluției care s-ar fi putut pronunță, prin invocarea unor spețe ce s-au aflat pe rolul Inspecției Judiciare fără legătură cu cea în discuție, prin emiterea unor acuzații de nerespectare a principiului repartizării aleatorii a lucrărilor de inspecție, prin pretinderea unui interes al conducerii Inspecției Judiciare în soluționarea într-un anume sens a lucrării, prin intimidarea colegei de echipa cu posibilă constituire a unui dosar penal la nivelul Direcției Naționale Anticorupție împotriva inspectorilor desemnați, dacă nu s-ar fi pronunțat o soluție favorabilă procurorilor Direcției Naționale Anticorupție vizați, prin încercări explicite de determinare a colegei inspector judiciar de a dispune respingerea sesizării în lucrarea respective”.

În Hotărârea CSM s-a arătat însă că Mihaela Focica a a avut acest comportament deoarece, la rândul sau, ar fi fost amenințată de fosta șefa DNA Laura Codruța Kovesi: „a pretins în mod convingător existența unor presiuni, amenințări din partea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție în legătură cu modul de soluționare a unei lucrări în care erau implicați procurori din cadrul DNA”.

Trebuie amintit că Mihaela Focica a făcut parte nu doar în echipa de control de la DNA, dar a fost și în echipa cu șefa ei Adriana Pampu Romanescu în dosarul disciplinar vizând OUG 13/2017, în care procurorii DNA Marius Bulancea, Jean Uncheselu și Paul Dumitriu au fost trimiși în judecată disciplinară pentru dosarul deschis abuziv Guvernului României. Inspectoarea Mihaela Focica s-a retras din dosarul cu cei trei procurori care au încercat să demoleze Guvernul, iar în cazul controlului DNA, unde începuse cu dreptul, s-a răsucit cu 180 de grade, raliindu-se procuroarei Elena Rădescu care a pactizat cu DNA, mai scrie luju.ro. 

În continuare, sunt prezentate pasaje din Hotărârea nr. 609 din 24 mai 2018 a CSM, care are la baza Raportul Inspecției Judiciare nr. 7064/IJ/1474/DIP/2017:

„În raport de situația de fapt expusă se constată faptul că informațiile apărute în spațiul public au fost de natură să releve aspecte tensionate ivite în cadrul echipei de inspectori judiciari în legătură cu misiunea de control a activității Direcției Naționale Anticorupție, rezultând o prezumată atitudine subiectivă a unuia dintre inspectorii judiciari, membru al echipei de control, în legătură atât cu aspecte ce făceau obiectul controlului, cât și cu aspecte ce făceau obiectul unor verificări în alte lucrări în care erau vizați procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. (…)

Astfel, se constată că aspectele relevate în presă nu au condus la deturnarea scopului activității Inspecției Judiciare, în contextul în care misiunea de control a fost finalizată, fiecare inspector judiciar, inclusiv conducerea Inspecției Judiciare exprimându-și punctul de vedere în cuprinsul raportului și în notă de avizare, iar ulterior Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și-a exercitat atribuția de cenzură și de dispoziție asupra activității Inspecției Judiciare, conform normelor legale și regulamentare. (…) Prin urmare, Plenul CSM reține că nu au existat situații de încălcare a independenței funcționale și operaționale a Inspecției Judiciare/inspectorilor judiciari în realizarea atribuțiilor de serviciu, în raport de informațiile apărute în presă în legătură cu verificările realizate la DNA.

Referitor la existența unor situații de încălcare a independenței Inspecției Judiciare și a inspectorilor judiciari prin presiuni externe sau interne, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că informațiile apărute în spațiul public și informațiile care au rezultat din verificările efectuate… Inspecției Judiciare cu privire la sesizarea inspectorului judiciar Focica Mihalea privind pretinsă încălcare a prevederilor art. 27 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție, precum și în Raportul nr… al Inspecției Judiciare cu privire la sesizarea Plenului referitor la afectarea independenței sistemului judiciar în contextul înregistrării unei convorbiri purtate de inspector judiciar Focica Mihaela și inspector șef adjunct Gheorghe Stan atestă faptul că unul din membrii echipei de control a activității DNA, respectiv inspectorul … a adus la cunoștință conducerii Inspecției Judiciare și unui alt coleg inspector, împreună cu care efectua verificări în lucrarea nr. 1704/IJ/319/2017, faptul că asupra sa au fost exercitate presiuni din partea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție privind modul de soluționare a lucrării sub aspectul unor abateri disciplinare comise de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Din transcrierea înregistrării discuției dintre inspectorii judiciari și …. care a avut loc la data de 23.08.2017, rezultă că autoarea sesizării a făcut asupra colegei inspector judiciar încercări explicite de influențarea a soluției care s-ar fi putut pronunță, prin invocarea unor spețe ce s-au aflat pe rolul Inspecției Judiciare fără legătură cu cea în discuție, prin emiterea unor acuzații de nerespectare a principiului repartizării aleatorii a lucrărilor de inspecție, prin pretinderea unui interes al conducerii Inspecției Judiciare în soluționarea într-un anume sens a lucrării, prin intimidarea colegei de echipa cu posibilă constituire a unui dosar penal la nivelul Direcției Naționale Anticorupție împotriva inspectorilor desemnați, dacă nu s-ar fi pronunțat o soluție favorabilă procurorilor Direcției Naționale Anticorupție vizați, prin încercări explicite de determinare a colegei inspector judiciar, de a dispune respingerea sesizării în lucrarea respectivă.

Dincolo de aspectele particulare prezentate, din verificările efectuate nu se poate reține existența unei presiuni exterioare asupra inspectorilor judiciari, alții decât o parte din cei implicați în activitatea de control a Direcției Naționale Anticorupție, care s-a desfășurat în perioada 17.07.2017 – 25.08.2017.

Conform notelor de relații date de către unele persoane care asigura conducerea Inspecției Judiciare și ale unora dintre inspectorii judiciari implicați în activitatea de control a Direcției Naționale Anticorupție și în soluționarea … se constată că aceștia au resimțit existența unei presiuni exterioare exercitate din partea conducătorului entității controlate. (…)

În același sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată că nu a existat, conform transcriptului înregistrărilor, nicio imixtiune din partea conducerii Inspecției Judiciare în legătură cu activitatea de control la Direcția Națională Anticorupție sau în legătură cu vreo altă lucrare vizând sau nu procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Însă, se constată susținerea că au existat presiuni interne asupra conducerii Inspecției Judiciare din partea inspectorilor judiciari privind modul de soluționare a… și a activității de control a Direcției Naționale Anticorupție, din partea doamnei procuror inspector Focica Mihaela, care a pretins în mod convingător existența unor presiuni, amenințări din partea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție în legătură cu modul de soluționare a unei lucrări în care erau implicați procurori din cadrul Direcției Natinoale Anticorupție, cu consecință creării premiselor unui comportament nelegal și netemeinic din partea echipei de control a activității Direcției Naționale Anticorupție, a colegei inspector și a conducerii Inspecției Judiciare în legătură cu avizarea concluziilor raportului de control.

Drept urmare, Plenul CSM apreciază că au existat situații de posibilă încălcare a independenței Inspecției Judiciare și a inspectorilor judiciari prin presiuni interne. (…)

Referitor la efectuarile efectuate cu privire la existența unei înregistrări a unei convorbiri, dată pretinsei convorbiri, momentul în care conținutul pretinsei convorbiri a fost adusă la cunoștință insapectorului-șef al Inspecției Judiciare, motivele eventualei întârzieri și orice alte aspecte relevante, Plenul CSM reține că transcriptul înregistrărilor apărute în presă la dată de 19.09.2017, atestă o discuție între inspectorul șef adjunct Gheorghe Stan și inspectorul judiciar procuror Mihaela Focica.

Astfel, cum rezultă din verificările efectuate, Plenul CSM reține că discuția dintre inspectorul șef adjunct Gheorghe Stan și doamna procuror inspector judiciar Mihaela Focica, (…) a avut loc la dată… și a vizat pretinse presiuni pe care procurorul șef al DNA le-ar fi făcut asupra doamnei inspector judiciar în legătură cu modul de soluționare a unei lucrări vizând abateri disciplinare posibil a fi fost săvârșite de procurori din cadrul DNA. (…)

Plenul CSM constată că nu subzistă elemente care să ateste disfuncționalități privind gestionarea unor situații de criză la nivelul conducerii Inspecției Judiciare, iar apariția în presă a înregistrării discuției purtate între inspectorul șef adjunct și inspectorul judiciar Mihaela Focica nu a fost de natură să aducă în vreun fel atingere independenței funcționale și operaționale a Inspecției Judiciare sau a inspectorilor judiciari în îndeplinirea atribuțiilor funcționale”.