Evenimentul Zilei > Social > A fost reactivată Editura Pedagogică. Ce se va întâmpla cu MANUALELE ȘCOLARE?
A fost reactivată Editura Pedagogică. Ce se va întâmpla cu MANUALELE ȘCOLARE?

A fost reactivată Editura Pedagogică. Ce se va întâmpla cu MANUALELE ȘCOLARE?

„Având în vedere decizia Curții Constituționale, nr. 249 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial în data de 31 mai 2018, cu privire la înființarea Editurii Didactice și Pedagogice - S.A., se impun mai multe măsuri legislative pentru punerea în aplicare a acestei decizii, astfel încât activitatea editurii să poată continua, iar elevii să poată beneficia la începutul anului școlar de manuale”, se arată într-un comunicat remis redacției EVZ

Redăm, mai jos, conținutul integral al comunicatului Ministerului Educației:

 

„Astfel, în ședința de Guvern de astăzi, 28 iunie, a fost aprobată Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

 

Prin acest OUG se introduce prevederea referitoare la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale”.

 

Urgența adoptării acestei OUG este dată de faptul că, la data de 31.05.2018, a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 249 a Curții Constituționale care a constatat că dispozițiile Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. sunt neconstituționale, întrucât dau expresie unei operaţiuni juridice cu caracter individual, drept pentru care nu puteau forma obiectul unui act de reglementare primară, ci a unui act de reglementare secundară, mai precis o hotărâre de Guvern.

 

Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalității de reorganizare a regiilor autonome în societăți pe acțiuni, va permite emiterea unei HG privind organizarea și funcționarea Societății Editurii Didactice și Pedagogice – S.A.. Astfel, EDP, cu care MEN a semnat un contract de editare, traducere și tipărire de manuale școlare, va putea să își desfășoare, în continuare, activitatea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, pentru ca elevii din învățământul preuniversitar de stat să primească manualele școlare la timp, la începutul anului școlar, fiind asigurate astfel condițiile optime pentru desfășurarea unui proces de învățământ de calitate.

 

Menționăm faptul că MEN a semnat contractul-cadru cu EDP pe 5 aprilie a.c., anterior publicării deciziei CCR. Tot anterior publicării deciziei CCR, în baza acestui contract, a fost semnat contractul subsecvent ce are ca obiect editarea, traducerea și tipărirea de manuale pentru următorul an școlar (aproximativ 70% din necesar pentru clasele I – VI, respectiv 65 de titluri și 40 de traduceri pentru minorități, însumând 2.627.855 exemplare).

 

Până la această dată, Editura Didactică și Pedagogică a trimis în teritoriu 148.277 manuale de Geografie pentru clasa a VI-a, urmând ca săptămâna viitoare să fie transmise alte 148.277 manuale de Istorie pentru clasa a VI-a. De asemenea, se vor trimite și manualele de Religie pentru cultul romano-catolic: 2.171 exemplare în limba română și 4.601 exemplare în limba maghiară.

 

În zilele următoare, pe site-ul manuale.edu.ro, vor fi publicate, pentru a fi alese de profesori, cele două variante în care se vor tipări fiecare dintre manualele pentru Limba și literatura română (cl. a VI-a), Religie – cultul ortodox (cl. a VI-a), Biologie (cl. a VI-a), Matematică (cl. a VI-a), Fizică (cl. a VI-a), precum și cele trei variante în care vor fi tipărite manualele pentru Informatică și TIC (cl. a VI-a).

 

Totodată, până la jumătatea lunii iulie, vor fi finalizate operațiunile de editare pentru toate manualele clasei a VI-a și se va continua cu manualele claselor I-V.

 

Precizăm și faptul că anul trecut s-a tipărit aproximativ același număr de exemplare, dar numai 25 de titluri la un preț/exemplar ușor mai mare și fără traduceri. În plus, în acest an, EDP a cumpărat editarea și drepturile de autor pentru patru ani, iar în următorii ani urmează ca MEN să plătească doar tipărirea, ceea ce înseamnă că pentru aproximativ 42% din tiraj se va plăti, în următorii trei ani, mai puțin de jumătate din prețul actual.

 

Regăsiți mai jos, în Anexa 1, detalii privind decizia CCR nr. 249 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare.

 

Anexa 1. Extrase din Decizia nr. 249 a Curții Constituționale din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare

 

Curtea Constituțională a constatat, prin Decizia nr. 249, art. 54, că „reorganizarea sa este o operațiune cu caracter individual, reglementându-se, așadar, în acest fel, un singur raport juridic, respectiv transformarea regiei autonome în societate, prima încetându-și activitatea, iar a doua fiind, astfel, înființată. Or, concretizarea actului juridic al reorganizării, în sens de negotium juris – perfect posibilă – se realizează însă printr-un act administrativ individual, respectiv hotărârea de Guvern”. Totodată, în continuarea aceluiași articol, Curtea Constituțională a reținut că „utilizarea ordonanțelor de urgență cu privire la rezolvarea unei situații punctuale, precum cea de față este exclusă din punct de vedere constituțional”.

 

De asemenea, la art. 53, Curtea Constituțională a constatat că „unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărâre a Guvernului (…)”.

 

Prin urmare, Curtea a reţinut, la art. 56, că „înfiinţarea/reorganizarea sau încetarea activităţii unei edituri, precum cea de faţă, se dispune printr-un act de reglementare secundară, care se subsumează competenţei autorităţii administraţiei publice centrale”.

 

La art. 38 al Deciziei nr. 249, Curtea Constituțională arată că statul „își poate rezerva activități economice pe care să le desfășoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. (…) Operatorul economic nou-înființat prin reorganizarea unei regii autonome prin transformare nu este o simplă societate pe acțiuni și niciun simplu agent economic privat, ci este o întreprindere publică, persoană juridică română cu capital integral de stat, având drept scop îndeplinirea strategiei naționale privind editarea manualelor școlare, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, potrivit legii. Începând cu data înființării acestei întreprinderi publice, activitatea de editare a manualelor școlare obligatorii nu mai este supusă prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce presupune eficientizarea și scurtarea perioadei de timp în care manualele școlare obligatorii vor fi puse la dispoziția elevilor”.

 

De asemenea, este important de precizat că în conformitate cu prevederile Deciziei Curții Constituționale, art. 39, „domeniul reglementat prin actul normativ criticat nu este unul exclusiv economic, al comerțului sau al pieței, unde primează libera inițiativă, concurența și libertatea comerțului, și niciunul ce privește piața bunurilor și serviciilor economice, ci este unul de interes public în care primează dreptul fundamental la învățătură, statul exercitându-și prerogativele constituționale și legale prin atribuirea în exclusivitate unei societăți cu capital integral de stat, persoană juridică de drept public, o activitate destinată protejării intereselor naționale în domeniul învățământului obligatoriu”.

 

 

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: