Bilanţul pe care trebuie să-l facă un profesor, la începutul acestui an şco lar, e unul sumbru: salariul redus cu un sfert şi nici un leu de la stat pentru achiziţionarea de cărţi de specialitate sau pentru navetă. La toate acestea se adaugă şi nesiguranţa locului de muncă.

"Reducerea numărului de ore la anumite materii face ca pro fesorii de la o anumită materie să fie mai căutaţi decât ceilalţi. Spre exemplu, în câţiva ani, posturile pentru dascălii de limbi străine sau informatică se vor înmulţi, la fel ca şi posturile de educatoare", susţin specialiştii.

O posibilă salvare pentru locul de la catedră

Dacă în privinţa achiziţiei de căr ţi, profesorii vor trebui să apeleze la biblioteci, anticariate sau să împrumute de la colegi, soluţia pentru a rămâne la catedră, în această perioadă de criză, este reconversia profesională.

Chiar Ministerul Educaţiei are în desfăşurare un program de reconversie profesională pentru profesorii din toată ţara. Numărul de locuri este însă limitat: doar 1.000.

"Celor 1.000 de dascăli din învăţământul preuniversitar li se oferă o reală oportunitate de dezvoltare profesională, aceştia obţinând, la sfârşitul perioadei de până la doi ani de studii de nivel postuniversitar, o diplomă de conversie profesională care să le fa ciliteze, spre exemplu, asigurarea normei didactice într-o singură şcoală", se arată în proiectul ministerului.

Dascălii ar trebui să profite de acest program, pentru că, după reforma curriculară anunţată de mai-marii Ministerului E du caţiei, se preconizează ca balanţa să cadă pe anumite materii în detrimentul celorlalte, susţin spe cialiştii.

"În această perioadă de criză, o dublă sau chiar triplă specializare poate însemna salvarea u nor cadre didactice. De ce să avem un cadru didactic care să se plimbe la trei şcoli, când un dascăl poate preda două-trei materii într-o singură şcoală şi poate să fie astfel şi aproape de casă şi să nu mai facă naveta? E o cheie pentru formarea fiecărui profesor. Oricum, dascălii trebuie să demonstreze la fiecare cinci ani că au urmat o pregătire şi, decât să facă un modul doar de dragul de a-l face, mai bine se specializează pentru încă o materie. Aşa îşi pot îmbunătăţi situaţia actuală", arată, la rândul ei, utilitatea reconversiei Oana Badea, secretar de stat în preuniversitar.

Abandonul şcolar, stopat prin cursuri

Aceasta crede şi că instabilitatea profesorilor care sunt nevoiţi "să se plimbe" în fiecare an pentru completarea normei este una dintre cauzele abandonului şcolar. "Copilul nu mai are no ţiunea de profesor, dacă are anul ăsta unul, în următorul an altul… Or, dacă profesorul rămâne în şcoală îşi recapătă statutul", apreciază secretatul de stat.

Programe de specializare pentru profesori în cadrul universităţilor se fac din 2002, dar în cadrul acestui proiect finanţat din fonduri structurale, dascălii au ocazia să facă doi ani de pregătire postuniversitară gratuit.

Studiile de specializare se organizează în universităţile Politehnica, din Bucureşti, Tehnică de Construcţii, tot din Bucureşti, "Babeş-Bolyai", din Cluj-Napoca, Petrol şi Gaze, din Ploieşti, Transilvania, din Braşov şi din Bucureşti. Domeniile de reconversie sunt: matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, română, engleză, franceză, psihopedagogie, geografie şi istorie.

"În această perioadă de criză, o dublă sau chiar triplă specializare poate însemna salvarea unor cadre didactice.",
OANA BADEA, secretar de stat

OPINIA SPECIALIŞTILOR

Limbile străine vor fi căutate în câţiva ani

Dacă privim către disciplinele căutate pentru titularizare în acest an, doar la nivelul Bucureştiului, observăm că cele mai multe posturi existente sunt cele pentru educatoare, spun reprezentanţii inspectoratului şcolar.

"Dacă se introduce, cum este şi firesc, grupa pregătitoare în cadrul ciclului primar şi va deveni obligatorie, posturile de educatoare vor fi şi mai căutate", arată Marian Banu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). În plus, acesta e convins că profesorii de limbi străine vor fi foarte căutaţi în următorii ani. "E foarte bine să ai specializarea în limba engleză, de exemplu. Se vor căuta candidaţi în doi-trei ani", susţine acesta.

Ca să poată participa la aceste cursuri, dascălii trebuie să fi absolvit, cu diplomă de licenţă, un program de studii universitare, să fi predat minimum doi ani din ultimii cinci, să nu fi beneficiat, în ultimii cinci ani, de un program de formare cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice. Pentru ierarhizarea candidaţilor se va lua în considerare media de absolvire a studiilor de licenţă.

Profesorii vor urma cursuri trei sau patru semestre, în func ţie de specializarea aleasă, timp în care vor primi materiale de studiu gratuite, care pun accentul pe studiul individual al acestora.