Evenimentul Zilei > Economie > A apărut ordonanța privind reglementarea bacșișului! VEZI ce prevede aceasta și ce PROBLEME apar. Fiscul poate controla angajații în buzunar
A apărut ordonanța privind reglementarea bacșișului! VEZI ce prevede aceasta și ce PROBLEME apar. Fiscul poate controla angajații în buzunar

A apărut ordonanța privind reglementarea bacșișului! VEZI ce prevede aceasta și ce PROBLEME apar. Fiscul poate controla angajații în buzunar

Ordonanța 8/2015, privind reglementarea bacșișului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0285 din 28 aprilie 2015. Actul normativ analizat astăzi vine să corecteze unele situații generate de reglementările existente privind plusurile și minusurile de casierie, scrieu cei de la Benta Consult, care atrag însă atenția și asupra anumitor neclarități ale actului normativ.

– Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar. Bacşişul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii. Acest lucru înseamnă că nu este în sfera TVA, scrie cei de la Benta Consult.

– Este interzis operatorilor economici să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului.

– Suma de bani aferentă bacșișului se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct.

Este neclar în ce categorie de venituri se încadrează bacșișul

– Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului rămân la dispoziția lor, sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților. Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Cei de la Benta Consult atrag atenția că ar fi nevoie de o modificare în Codul fiscal în care să se precizeze foarte clar că bacșișul nu constituie venituri de natură salarială pentru că există deja prevederi cum ar fi cele de la art. 55 din Codul fiscal care spun că toate sumele încasate ca și consecință a contractului de muncă sunt venituri de natură salarială, legiuitorul previzând în mod expres asimilarea ca retribuții indiferent de forma sub care se acordă.

– Astfel, în lipsa acelei precizări, reglementările actuale din Codul fiscal, pe bună dreptate, conduc la asimilarea acestor venituri la venituri din salarii, indiferent de precizările publice făcute în mass-media de către persoanele decidente.

– Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Banii cu care vin salariații, trecuți în registru

Potrivit actului normative, se reintroduce registrul în care trebuie declarate sumele deținute de aceștia la intrarea în programul de lucru, pentru operatorii caselor de marcat fiscale respectiv pentru personalul conex. Modelul registrului se va aproba în termen de 10 zile.

– La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unității de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru, angajații operatorului economic sunt obligați să prezinte sumele de bani aflate asupra lor, mai prevede ordonanța.