Evenimentul Zilei > Actualitate > 51 de medicamente scumpe se prescriu de astăzi direct pacienților
51 de medicamente scumpe se prescriu de astăzi direct pacienților

51 de medicamente scumpe se prescriu de astăzi direct pacienților

Un număr de 51 de medicamente scumpe, care anterior acestei date se acordau cu viza comisiilor de experţi ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), vor putea fi prescrise de astăzi direct asiguraţilor, după completarea formularelor specifice de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicaţia respectivă.

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, formularele în cazul celor 51 de medicamente scumpe vor fi completate de medicii prescriptori şi vor fi transmise prin mijloace electronice către casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţii contractuale, urmând ca în termen scurt transmiterea să se facă online către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

CNAS precizează că întreaga responsabilitate pentru prescrierea medicamentelor menţionate, precum şi pentru corectitudinea completării formularelor va reveni medicilor prescriptori.

„Formularele vor constitui un sprijin pentru medicii prescriptori, deoarece reprezintă o modalitate rapidă de verificare a încadrării pacientului în criteriile terapeutice de prescriere a medicamentelor respective. Totodată, ele vor fi şi un instrument de control al evoluţiei costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului CNAS”, a declarat Radu Gheorghe Ţibichi, preşedintele CNAS.

Totodată, CNAS susţine că a efectuat modificări în mai multe acte normative subsecvente referitoare la prescrierea medicamentelor şi la raportarea activităţii furnizorilor de servicii medicale şi medicamente, pentru a le pune în acord cu trecerea la noua procedură de prescriere a medicamentelor scumpe.