Evenimentul Zilei > Actualitate > 21 decembrie 2012. CARTEA APOCALIPSEI: A doua venire a lui HRISTOS | VIDEO
21 decembrie 2012. CARTEA APOCALIPSEI: A doua venire a lui HRISTOS | VIDEO

21 decembrie 2012. CARTEA APOCALIPSEI: A doua venire a lui HRISTOS | VIDEO

Una dintre cele mai semnificative c?r?i din Biblie. A fost scris? într-o vreme în care cre?tinismul intra într-o perioad? de grea persecu?ie din partea autorit??ilor din Imperiul Roman.

Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, revelat? autorului celei de-a patra Evanghelii în scurtul s?u exil din anul 95 d.Hr., din insula Patmos (Grecia), este, conform teologiei cre?tine, opera care conduce la poc?in?? ?i la salvarea sufletului. Din acest motiv, ea a fost introdus? în canonul Sfintei Scripturi ?i este ultima carte a Noului Testament.

O întreag? tradi?ie

Apocalipsa lui Ioan este precedat? de o întreag? tradi?ie în domeniu. Astfel, în perioada elenistic? (323-63 î.Hr.) legendele revela?iilor (ori apocalipsele) apar odat? cu lucrarea apocrif? a lui Enoch ?i cea a lui Daniel, singura carte din Vechiul Testament care poate fi încadrat? în aceast? categorie.
Con?inutul lor prive?te lumea celest? ?i sfâr?itul veacurilor. O alt? serie de scrieri apocaliptice, din care în unele se a?teapt? reinstaurarea regatului lui Israel pe p?mânt, sub sceptrul unui Mesia, dateaz? din perioada urm?toare distrugerii Templului din Ierusalim (70 e.n.). Conform exege?ilor, ?i celor care au studiat-o în profunzime, cartea Apocalipsei poate fi citit? în mai multe registre, se preteaz? la cele mai diverse interpret?ri ?i cuprinde semnifica?ii inepuizabile.

Într-un fel unic

Ultima carte a Bibliei este centrat? în jurul “apocalipsei" sau a doua venire a lui Hristos. Cele ?apte biserici, ?apte pece?i, ?apte trâmbi?e încep fiecare cu biserica timpurie ?i ne conduc spre a doua venire. Conform exege?ilor, conduc cu siguran?? la a doua venire (capitolul 19 ?i alte por?iuni din Apocalipsa se ocup? cu deosebire de a doua venire, iar capitolele 20-22 descriu evenimentele de dup? a doua venire). Cartea Apocalipsei n-a fost niciodat? sigilat? (Apocalipsa 22:10). Lupta de veacuri dintre Hristos ?i Satana ?i strategiile celui r?u împreun? cu planurile lui ?irete pentru ultimile zile sunt expuse în cartea Apocalipsei.

Satana nu va putea în?ela cu u?urin?? pe cei care cunosc mai dinainte minciunile lui în?el?toare, a?a c? el sper? ca oamenii s? cread? c? Apocalipsa este sigilat?. Apocalipsa îl reprezint? pe Iisus într-un fel unic. Începe prin “Apocalipsa lui Isus Hristos", ofer? chiar ?i o descriere a Sa în Apocalipsa 1:13-16. Se spune c? nici o alt? carte din Biblie nu ni-L descoper? pe Iisus a?a cum o face Apocalipsa.

F?r? suspans

Cartea descrie poporul lui Dumnezeu de la sfâr?itul timpului ?i biserica cu o claritate uimitoare. Mai spune ceea ce trebuie s? predice biserica lui Dumnezeu în ultimele zile (Apocalipsa 14:6-14). În capitolul 14, Domnul Isus Hristos este zugr?vit cu mare claritate ca Fiu al omului, venind pe norii cerului pentru a secera recolta p?mântului (versetele 14-16). Dar, înainte de venirea Sa, El trimite o solie special? pentru a-?i preg?ti poporul înainte de încheierea istoriei…

Dup? cum noteaz? speciali?tii, discu?iile, c?r?ile, controversele, analizele C?r?ii Apocalipsei sunt practic interminabile. De aceea ei consider? c? “citirea Apocalipsei nu trebuie s? fie întemeiat? pe c?utarea st?rilor de suspans, ci pe seriozitate ?i aten?ie sporit?. Prima noastra grij? trebuie s? fie dobândirea unei în?elegeri a dogmelor ?i a perspectivei ortodoxe asupra lumii întrucât acestea stau la baza con?inutului c?r?ii. În privin?a aplic?rii anumitor profe?ii la evenimentele contemporane trebuie s? fim precau?i în formularea unor concluzii. Este o carte a tainelor, a în?elesurilor adânci legate de începutul ?i sfâr?itul tuturor lucrurilor, de scopul suprem al lumii ?i al omului ?i de începutul ve?nicei Împ?r??ii a cerurilor"…

<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/9By5Ot0yRkA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
A VENIT APOCALIPSA

 • APOCALIPSA, de la ISTERIE la IRONIE: "Sfâr?itul lumii SE AMÂN? pân? la o dat? ulterioar?"
 • 21 decembrie 2012: Ca ?i cum soarele ar r?s?ri fix din centrul C?II LACTEE. Ce se ÎNTÂMPL? DE FAPT. Teoria New Age
 • 21 decembrie 2012. MOR?II VOR ÎNVIA, cei VII vor vorbi O SINGUR? LIMB? ?i vor tr?i ca o SINGUR? NA?IE. O alt? viziune a SFÂR?ITULUI LUMII
 • 21 decembrie 2012. Boga?ii vor muri de mai multe ori, iar num?rul homosexualilor va cre?te de patru ori. PROFE?IILE NECUNOSCUTE ale lui Nostradamus | VIDEO
 • 21 decembrie 2012. „SFÂR?ITUL LUMII” A VENIT ONLINE. Dilema omenirii: între „proorocii mincino?i în haine de oi” ?i cel de-al 13-lea ciclu b’ak’tuns
 • 21 decembrie 2012. Venirea MÂNTUITORULUI FALS cu un singur ochi. Evenimentele cele mai importante pentru SFÂR?ITUL LUMII ?I AL TIMPULUI
 • 21 decembrie 2012. CARTEA APOCALIPSEI: A doua venire a lui HRISTOS | VIDEO

ARTICOLE DIN ACEEA?I CATEGORIE

 • TURISM DE APOCALIPS?. Turi?tii au invadat Mexicul în pragul ceremoniilor pentru sfâr?itul calendarului maya?. Psihoza maya sperie ru?ii
 • Un geniu de la NASA despre APOCALIPS?. Cât timp mai avem pân? vine Sfâr?itul Lumii? “Cât s? fac câ?iva copii. ?i ei s? fac? copii. Cam atât!"
 • 21 decembrie se aproprie! ADEV?RUL DESPRE SFÂR?ITUL LUMII! Interviu cu un cercet?tor în Fizic? Nuclear?
 • Calendarul maya?: Apocalipsa în 2012
 • SFÂR?ITUL LUMII a început, dar AGONIA va fi lent?. Un cercet?tor NASA combate vehement "FARSA" ce prevede APOCALIPSA
 • DECLARA?IE de la VATICAN despre sfâr?itul lumii. Directorul Observatorului Astronomic de sub tutela Papei a dat explica?ii
 • "De ce lumea nu s-a sfâr?it ieri?". De ce a publicat NASA cu 10 zile mai devreme filmul cu Apocalipsa
 • PANIC? în a?teptarea APOCALIPSEI. Cum se preg?te?te lumea pentru 21 decembrie
 • ASTRONOMII MOLDOVENI ?tiu când vine Apocalipsa. Toate teoriile maya?ilor AU FOST SPULBERATE!
 • C?r?ile po?tale ale APOCALIPSEI. ?apte locuri unde s?-?i petreci SFÂR?ITUL LUMII
 • APOCALIPSA. Cinci lucruri care nu se vor întâmpla pe 21 decembrie, de sfâr?itul lumii
 • A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO
 • ZI FATIDIC? sau NOROCOAS?? 12.12.2012: Ce ne aduce ACEAST? DAT?
 • VA FI SAU NU VA FI? Sfâr?itul lumii dureaz? ?ase zile
 • ROMÂNUL c?ruia i s-a ar?tat ADEV?RATA DAT? a Apocalipsei. Nu e vorba de 21 decembrie 2012!
 • Se preg?tesc de APOCALIPS?. Vezi cum arat? bunc?rele celor care a?teapt? SFÂR?ITUL LUMII
 • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR
 • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO
 • DEZV?LUIRI despre DECEMBRIE 2012. Preg?tirile guvernului mondial pentru APOCALIPS?
 • ÎNFRICO??TOR. VINE APOCALIPSA SAU NU? Profe?ii maia?e în Central Park. Cum va fi SFÂR?TIUL LUMII?!
 • APOCALIPSA. Patru scenarii ?tiin?ifice care ar aduce SFÂR?ITUL LUMII
 • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA
 • Sfâr?itul Lumii în lux. Cum vor tr?i milionarii dup? Apocalips?