Evenimentul Zilei > Actualitate > Când trebuie depuse declaraţiile pe venit şi ce impozite plătiţi în 2014
Când trebuie depuse declaraţiile pe venit şi ce impozite plătiţi în 2014

Când trebuie depuse declaraţiile pe venit şi ce impozite plătiţi în 2014

Anul acesta, au fost introduse o serie de modificări în Codul Fiscal, care vizează atât firmele, cât şi persoanele fizice sau cele autorizate (PFA). EVZ vă prezintă principalele obligaţii fiscale.

Sistemul fiscal din România este unul dintre cele mai împovărătoare din Europa, atât din punctul de vedere al numărului de taxe şi impozite pe care trebuie să le achite contribuabilii, cât şi a valorii acestora, potrivit datelor Băncii Mondiale şi ale Comisiei Europene. Chiar şi atunci când au dat curs cererii primite din partea mediului afaceri, guvernanţii au reuşit să transforme o idee bună într-o piatră de moară, atârnată de gâtul firmelor.
Efect de bumerang
Una dintre măsurile cerute insistent de mediul de afaceri a fost introducerea sistemului TVA la încasare, însă această măsură s-a întors împotriva firmelor. Unul dintre motive a fost introducerea obligativităţii ca TVA să fie achitată la buget de firme în termen de 90 de zile de la emiterea facturii, chiar dacă sumele facturate nu erau încasate. Începând cu acest an, firmele pot opta dacă vor aplica acest sistem în continuare sau nu, iar termenul de 90 de zile a fost eliminat.
Firmele care vor să aplice TVA la încasare din 2014, trebuie să completeze formularul 097 şi să îl depună la administraţia financiară pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea până pe 25 ianuarie. Pentru acest sistem pot opta persoanele juridice care până la 31 decembrie 2013 aveau o cifră de afaceri mai mică de 2,250 milioane de lei.
Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la încasare oricând în cursul anului 2014, prin depunerea unei notificări la administraţia fiscală de care aparţin, pentru a fi radiaţi din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În acest scop, trebuie să completeze şi să depună formularul 097, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul. Firmele care au avut o cifră de afaceri mai mare de 2.250.000 de lei trebuie să notifice ANAF până pe 27 ianuarie 2014, pentru a fi radiate din sistem.
Taxa pe stâlp
Firmele vor plăti, de la 1 ia nuarie 2014, taxa pe construcţiile speciale, adică pe stâlpi, garaje, piscine, silozuri, sere, iazuri cu peşte sau rampe de încărcare. Valoarea taxei va fi de 1,5% din valoare bunului supus impozitării şi va avea un impact direct asupra costurilor de producţie. Drept urmare, aplicarea taxei va avea efecte negative asupra consumatorilor, unul dintre ele fiind creşterea costurilor cu energia electrică.
Tranzacţii artificiale
Începând cu acest an, inspectorii fiscali vor analiza tranzacţiile pe care le fac firmele. Dacă ceva li se va părea suspect, atunci ar putea să nu le ia în considerare la calculul obligaţiilor bugetare. Inspectorii pot declara o tranzacţie ca fiind artificială dacă aceasta generează avantaje fiscale semnificative, dar acest lucru nu se reflectă în riscurile comerciale asumate de contribuabil sau în fluxurile sale de numerar, sau profitul preconizat înainte de impozitare este nesemnificativ în comparaţie cu valoarea avantajelor fiscale scontate.
Persoane fizice autorizate
Dacă 2014 este primul an în care veţi realiza venituri ca PFA, atunci trebuie să vă înregistraţi la Fisc prin declaraţia 070. Dacă şi anul trecut aţi încasat venituri tot ca PFA şi nu estimaţi o variere (creştere/diminuare) a veniturilor cu mai mult de 20%, atunci nu mai trebuie să depuneţi 070. Dacă însă credeţi că anul acesta veniturile vor varia în această marjă, veţi depune o nouă declaraţie 220, precum şi un formular 200 pentru regularizarea veniturilor. Un alt termen pentru depunerea 220 este 25 mai. Plata impozitului pentru venitul încasat se va face trimestrial.
Drepturi de autor
În cazul în care 2014 este primul an în care înregistraţi venituri pe drepturi de autor, atunci mai întâi vă veţi înregistra la Fisc cu formularul 020, odată cu începerea activităţii. Ulterior, până pe data de 25 mai, trebuie depusă declaraţia privind veniturile realizate în România, formularul 200. Cereţi până atunci angajatorului o adeverinţă privind impozitul reţinut ca plată anticipată în contul impozitului anual.
Profesii liberale
Este vorba de acele venituri obţinute din prestări de servicii de către medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, arbitri sportivi. Când vă începeţi activitatea trebuie să depuneţi la Fisc formularul 070 şi formularul 220 privind venitul estimat (dacă impozitul nu va fi plătit de cel cu care aveţi semnat contractul). De asemenea, până pe data de 25 mai depuneţi declaraţia privind veniturile înregisatrate în România (200).
Venituri din activităţi agricole
Dacă realizaţi venituri din viticultură sau din cultivarea produselor vegetale, atunci trebuie să depuneţi declaraţia privind venitul estimat/ norma de venit, respectiv formularul 220, în termen de 15 zile de la începerea activităţii. Totodată, până pe 25 mai trebuie depusă declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (221). Există însă şi varianta să optaţi pentru determinarea venitului în sistem real, pe baza evidenţei contabile. În acest caz, până pe 31 ianuarie trebuie depusă declaraţia privind venitul estimat (220), iar până pe data de 25 mai trebuie depus formularul 200, privind veniturile realizate în România. Impozitul se plăteşte în două rate, respectiv pe data de 27 octombrie şi pe data de 15 decembrie.
Chirii
În termen de 15 zile de la încheierea contractului de închiriere trebuie să depuneţi declaraţia 220 la Fisc, pe baza cărora se vor stabili plăţile trimestriale anticipate ale impozitului pe profit. De asemenea, până pe data de 25 mai trebuie să depuneţi declaraţia pe venit. Această declaraţie nu va fi însă depusă de cei care au stabilit chiria în lei, nu calculează venitul net în sistem real (adică nu ţin contabilitate) şi au sub 5 contracte de închiriere. Impozitul se va plăti trimestrial.
Calendar fiscal pentru luna ianuarie 2014:

  • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte/ convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică sau de nerezidenţi, din premii şi jocuri de noroc sau alte surse;
  • Depunerea formularului 094;
  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formular 100);
  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formular 112) pentru luna precedentă;
  • Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Formular 208) , aferente semestrului precedent (format electronic);
  • Depuneri declaraţii privind TVA (formulare 300, 301, 307, 311);
  • Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formular 097);
  • Virarea impozitului pe dividende.