Evenimentul Zilei > Actualitate > SCANDALUL PLAGIATULUI. Cum îl contrazic pe Victor Ponta regulile academice de redactare a tezelor de doctorat
SCANDALUL PLAGIATULUI. Cum îl contrazic pe Victor Ponta regulile academice de redactare a tezelor de doctorat

SCANDALUL PLAGIATULUI. Cum îl contrazic pe Victor Ponta regulile academice de redactare a tezelor de doctorat

Premierul Victor Ponta se apără în faţa acuzaţiilor de plagiat spunând că a citat la sfârşitul lucrării autorii de la care s-a inspirat. Regulile academice de redactare a tezelor de doctorat nu prevăd însă această formă de citare, făcând distincţia clară între citarea în text a autorilor consultaţi şi bibliografia prezentată la finalul lucrărilor.

Victor Ponta a prezentat lucrările folosite la realizarea tezei sale de doctorat, subliniind că "este pregătit să se supună tuturor instanţelor".
"Sigur m-am inspirat din aceste cărţi, la drept nu inventezi formule noi", a spus Ponta, explicând că respectivii autori au fost trecuţi la finalul lucrării, în bibliografie. "Dacă trebuia să îi trec în subsolul paginii, este greşeala mea, mi-o asum şi plătesc chiar cu titlul de doctor", a adăugat prim-ministrul.
Ghidurile academice de redactare a tezelor de doctorat recomandă citarea în notele de subsol sau în text. În bibliografie trebuie trecute sursele de bază, care au fost consultate pentru pregătirea lucrării, dar care nu au fost citate în text. Afirmaţiile din teză care necesită o sursă care nu este atât de generală încât să fie introdusă în rubrica Bibliografie, trebuie să fie însă confirmate cu ajutorul notelor de subsol, introduse în articol într-o secţiune separată numită Note şi plasată imediat înainte de secţiunea Bibliografie

  • "Utilizarea unor formulări originale preluate cuvânt cu cuvânt din alt autor fără precizarea corectă a sursei constituie plagiat – precum şi utilizarea ideilor altor autori, chiar dacă sunt parafrazate, fără precizarea corectă a sursei", se subliniază într-un ghid de redactare a lucrărilor, al Şcolii Doctorale de Sociologie a Universităţii din Bucureşti.

Regula de bază în citarea lucrărilor este că fiecare referinţă la un alt text trebuie să includă cel puţin patru elemente: autorul textului, titlul, anul publicării, calea prin care poate fi găsit, eventual editura şi oraşul. Toate sursele consultate de EVZ indică faptul că referinţele bibliografice trecute la finalul unei lucrări nu sunt suficiente.

  • VEZI ŞI GHIDUL HARVARD DE CITARE ÎN LUCRĂRILE ACADEMICE
  • CUM CITĂM SURSELE: plagiarism.org

Reguli de citare în tezele de doctorat- Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)

Respectarea strictă a metodelor de citare academică are trei raţiuni principale:
• Să dovedească parcurgerea literaturii de specialitate şi înţelegerea autorilor, problemelor şi dezbaterilor relevante din domeniul, subdomeniul sau paradigma utilizată.
• Să distingă cu claritate conţinutul informaţional preluat din literatura de specialitate de contribuţia originală a autorului (date empirice, idei, argumente, concepte etc.)
• Să ghideze cititorii interesaţi în folosirea materialelor folosite (fie că e în vederea aprofundării cunoştinţelor acestora, a stimulării dialogului academic cu autorul tezei sau a continuării direcţiei de cercetare a autorului).
Citarea trebuie deci să fie completă (nu faceţi trimiteri la volume întregi fără a preciza paginile sau măcar capitolele la care vă referiţi) şi să respecte principiul unei singure căutări: cititorul trebuie să părăsească o singură dată textul pentru a avea informaţii complete despre sursă (evitaţi formularea op. cit. care obligă la căutarea primei menţionări a sursei respective).
Din acelaşi motiv este recomandabilă o unică listă bibliografică strict alfabetică şi nu împărţirea surselor pe categorii (volume, articole de specialitate, documente etc.). E recomandabil să alegeţi stilul de citare cel mai des folosit în revistele academice din domeniul de cercetare în care lucraţi.
În continuare sunt prezentate selectiv două dintre stilurile cele mai frecvent utilizate în ştiinţele sociale, cu exemple pentru citarea unui volum de autor, a unui articol dintr-un jurnal academic şi a unui capitol dintr-un volum colectiv; pentru alte tipuri de surse posibile (surse electronice, articole de presă, recenzii, articole cu mai mulţi autori, lucrări nepublicate, enciclopedii, interviuri personale, filme/documentare etc.) consultaţi bibliografia recomandată.
a) Citare cu note de subsol
• Volum de autor
Prima citare: Charles Lipson, Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), 22-23. Citare în continuare: 99Lipson, Reliable Partners, 22-23. Bibliografie: Lipson, Charles. Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.
• Articol de jurnal academic
Prima citare: 99Charles Lipson, „Why Are Some International Agreements Informal?” International Organization 45 (Autumn 1991): 495-538. Citare în continuare: 99Lipson, „International Agreements,” 495-538. Bibliografie: Lipson, Charles. „Why Are Some International Agreements Informal?” International Organization 45 (Autumn 1991): 495-538.
• Capitol în volum colectiv
Prima citare 6 99Robert Keohane, „The Demand for International Regimes,” in International Regimes, ed. Stephen Krasner, 55-67 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983). Citare în continuare 99Keohane, „Demand for International Regimes,” 56-67. Bibliografie Keohane, Robert. „The Demand for International Regimes.” In International Regimes, edited by Stephen Krasner, 56-67. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
b) Citare în text
• Volum de autor Citare în text (Mandelbaum 2002) Bibliografie Mandelbaum, M. 2002. The ideas that conquered the world: Peace, democracy, and free markets in the twenty-first century. New York: Public Affairs.
• Articol în jurnal academic Citare în text (Lipson 1991) Bibliografie 7 Lipson, C. 1991. Why are some international agreements informal? International organization, 45, 495-538.
• Capitol în volum colectiv Citare în text (Keohane 1983) Bibliografie Keohane, Robert. 1983. „The Demand for International Regimes.” In International Regimes, ed. Stephen Krasner, 56-67. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Citiţi şi:

  • CTP despre scandalul Ponta: Este o cerinţă morală intelectuală să citezi cu ghilimele
  • Victor Ponta, acuzat de plagiat. Premierul invocă un război politic