Evenimentul Zilei > Social > Vești excelente pentru angajați. Ministerul Muncii a spus clar. Regulile trebuie aplicate
Vești excelente pentru angajați. Ministerul Muncii a spus clar. Regulile trebuie aplicate

Vești excelente pentru angajați. Ministerul Muncii a spus clar. Regulile trebuie aplicate

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a transmis, marţi, mai multe recomandări angajatorilor şi angajaţilor din România pe tema flexibilizării raporturilor de muncă între cele două părţi, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului.

Ministerul Muncii apreciază că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea angajaţilor trebuie să se desfăşoare în condiţii normale, cu asigurarea tuturor condiţiilor de igienă şi de protecţie a salariaţilor.

De asemenea, Ministerul Muncii recomandă trei măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă în contextul suspendării cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinţi să rămână la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, dar şi în cazul în care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc.

Prima măsură vizează stabilirea unor programe de muncă individualizate, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile articolului 118 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

A doua măsură presupune modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din acelaşi act normativ, sau prin acordul părţilor, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adiţional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente: faptul că salariatul lucrează de la domiciliu; perioada în care se aplică această măsură; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

În această situaţie, angajatorul are obligaţia de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, subliniază MMPS.

A treia măsură se referă la desfăşurarea activităţii prin telemuncă, în urma încheierii unui act adiţional la contractul individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine salariatul presupune folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, se menţionează în comunicatul Ministerului Muncii.

Potrivit sursei citate, actul adiţional va conţine precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de munca organizat de angajator; locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă convenite de părţi; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi; condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Aceste măsuri sunt necesare în scop preventiv, dar şi pentru clarificarea situaţiilor noi în care angajatorii şi angajaţii se pot afla din punct de vedere al relaţiilor de muncă, urmare a măsurilor de urgenţă impuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precizează ministerul.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE