Evenimentul Zilei > Economie > VESTE pentru românii care nu locuiesc în ţară. Ce vrea să facă Fiscul
VESTE pentru românii care nu locuiesc în ţară. Ce vrea să facă Fiscul

VESTE pentru românii care nu locuiesc în ţară. Ce vrea să facă Fiscul

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) extinde sfera de competenţă a Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi, astfel încât instituţia să se ocupe de administrarea acestor contribuabili care obţin venituri în ţară, deşi nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se arată într-un comunicat al instituţiei.

“În evidenţa fiscală a ANAF sunt înregistrate 102 persoane fizice nerezidente care au realizat în anul 2015, venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, şi 1.084 persoane juridice străine care au avut obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Legea nr. 227/2015, pentru anul 2016”, se menţionează în comunicatul citat. 

De asemenea, în cazul persoanelor fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţin venituri din activităţi independente din România şi prezintă un certificat de rezidenţă fiscală şi care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin proiectul de ordin se propune administrarea acestora de către Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti. 

“Administrarea fiscala în cazul persoanele fizice nerezidente, care nu au obligaţia desemnării unui împuternicit şi/sau care efectuează tranzacţii prin intermediar, fie societate de administrare a investiţiilor, fie societate de investiţii autoadministrată (rezidenţi fiscali români) şi care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare precum şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, sau din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se face de către organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat intermediarul”, se mai arată în document. 

Se “mută” impozitul pe profitul din exploatarea resurselor

Totodată, în cazul persoanelor juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale revine: pentru transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinţei proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, organului fiscal în a cărui rază teritorială este situată proprietatea imobiliară; pentru vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află societatea ale cărei titluri de participare sunt vândute/cesionate; pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află exploatarea.