Universitatea de Vest a lansat "modulul web", un portal un de studenţii pot afla toate informaţiile necesare privind situaţia lor şcolară.
"Serviciul oferit studenţilor UVT contribuie semnificativ la îmbunătăţirea comunicării dintre studenţi şi departamentele ori secretariatele instituţiei. În etape viitoare se va putea opta pentru materiile opţionale din contul studentului, iar plata taxelor va fi posibilă direct de pe pagina de internet", explică rectorul Ioan Talpoş.
Cei peste 23.000 de studenţi, masteranzi sau doctoranzi ai universităţii pot accesa platforma www.studentweb.uvt.ro, folosind codul numeric personal şi data naşterii.