Cât despre la trecutu-i mare viitor vestit de Viktor Orban neamului unguresc să vedem că părere avea și Octavian Goga (foto), care scria în „Românul” din 7 ianuarie 1913:

„E îndeobşte cunoscut spiritul hiperbolic, exagerarea fără măsură cu care compatriotul nostru ungur îşi afişează de obicei calităţile lui de rasă. Publicitatea ungurească, literatura lor bîjbâie de accentele stridente ale unei lăudăroşenii orientale, care nu găseşte decât superlativi când vine vorba de te miri ce însuşire a neamului lui Árpád”.

Iar istoricul și teologul Zenovie Pâclișanu scria la 1942 în lucrarea sa „Ordinea maghiară în Europa Centrală”:

„Unul din cele mai mari defecte ale poporului maghiar este completa lui lipsa de măsură și de simț a proporțiilor. Această lipsă de măsură se manifestă uneori în forme deadreptul ilariante, cum este cazul celui nu prea vechi istoric maghiar, care afirma foarte serios că Adam și Eva au fost maghiari și că Dumnezeu a vorbit cu ei în paradis.

În vasta operă colectivă Magyarok a kultudert (Maghiarii pentru cultură, Budapesta, 1929), Zoltan Gerevich scrie, cu o desăvârșită liniște, că dacă harta politică a Europei Occidentale este azi așa cum o cunoaștem, asta se datorează maghiarilor, și că singurul dig care poate împiedica în viitor întinderea spre Occident a anarhiei bolșeviste este Ungaria.

Un alt autor, geograful Eugen Cholnoky, scrie în aceeași carte, că francezii au luat împărțirea administrativă a țării lor în departamente dela maghiari și că toți împărații și regii altor state când voiau să fie „foarte frumoși” (nagyon szep) îmbrăcau costumul național maghiar”.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric