Iat? îns? c?, de?i p?rea c? nu mai exist? nici un secret legat de familia celui mai puternic om al planetei, lucrurile sunt departe de a fi stagnat. Prin urmare, opinia public? american? ?i nu numai a fost uimit? s? afle c? bunicul pre?edintelui a avut un destin nu tocmai obi?nuit. Prin urmare: bunicul lui Barack Obama, a fost torturat ?i închis de trupele britanice în timpul luptelor pentru independen?? din Kenya din anii 1950.
Chinuri inimaginabile
Bunicul lui Obama a facut parte din mi?carea de independen?? din Kenya ?i a fost arestat în 1949, fiind închis timp de doi ani. Familia sa a sus?inut c? acesta a fost torturat de gardienii care doreau s? afle informa?ii despre insurgen?i, dup? cum noteaz? The Telegraph. "Gardienii africani erau instrui?i de solda?ii albi s? îi biciuasc? pe prizonieri în fiecare diminea?? ?i seara pân? când î?i m?rturiseau faptele. Câteodat? îi torturau strângându-le testiculele cu instrumente de metal. I-au b?gat ace în unghii ?i în fese", mai noteaz? publica?ia.
Violen?a l-a l?sat pe b?rbat cu resentimente fa?? de britanici. Obama vorbe?te despre chinurile suportate de bunicul s?u în volumul de memorii, intitulat "Dreams from My Father" ?i sus?ine c? acesta a fost g?sit nevinovat, nefiind implicat direct în revolta cunoscut? sub numele de Mau Mau. Revolta a fost reprimat? cu brutalitate, fiind uci?i cel pu?in 12.000 de rebeli, majoritatea din tribul Kikuyu. Unii istorici afirm? c? ar fi fost vorba de 50.000 de mor?i.