Fostul pr eședinte T raian Băs escu est e pe podiumul c oafurilor bucluc așe fără pr ea mar e efort. C elebra șu viță r ebelă i-a dat mari bătăi de cap politicianului, însă multă vreme nu a vrut să renunțe la e a. C el mai pr obabil s-a ghidat după principiul că în tiner ețe renunți la păr de bunăvoie, iar mai târziu plângi după el. Băsescu a f ost în at enția publicului pentru șu vița sa dinainte de a ajunge în cea mai importantă funcție în stat. Șuvița nu doar că îi mas ca lipsa podoabei c apilare, dar îl făc ea pe Băs escu să pară mai carismatic. La scurt timp după ce a ajuns la Cotroceni, Băsescu a renunțat la șuvița bucluc așă, pe c are i-o bătea vântul în toate părțile. Fostul pr eședinte a f ost multă vr eme, și încă mai este, sur sa p arodiilor la televizor sau pe internet. Mulți c omedianți c are l-au imit at nu au e zitat să-i adopte și coafura, pe lângă r eplicile celebre și râsul c aracteristic. Băs escu a r enunțat la șu vița r ebelă în 2005 , după o vizită în Irak. Fostul șef de st at s-a gândit pr obabil la cât e bătăi de c ap i-a dat celebra coafură, mai ales în timpul vizitelor oficiale din străinătate.

Coafura pr emierului V iorica Dăncilă a ținut primele p agini în pr esă încă de când a ajuns la Palatul Victoria. După gafele sale, podoaba sa capilară a fost un subiect intens mediatizat. Pr emierul și-a s chimbat c oafura vintage după ce a fost ținta unui val de ironii. Părul e mai puțin tapat acum și prins la spate, ceea ce îi dă bătăi de cap uneori, la întâlnirile oficiale, din cauza căștilor pe care trebuie să le poarte (foto).

Pe internet s-au viralizat foarte repede imagini cu Dăncilă, în c are int ernauții îi c omparau coafura cu o c oamă de leu. Experți în st yling au apr eciat că personalitatea premierului își pune amprenta și în modul în c are aceasta își aranjează părul. Alții au susținut că nu est e o coafură potrivită pentru o f emeie politician. Viorica Dăncilă și-a s chimbat la s curt timp coafura, probabil din dorința de a evita ir oniile c are s e făc eau pe s eama ei. Cu noul look, premierul mai po artă doar grija despicăturilor fustelor pe c are le îmbracă la întâlnirile oficiale, deo arece, în c eea ce privește make-up-ul, aceasta nu a făcut mari schimbări.

 

Te-ar putea interesa și: