Evenimentul Zilei > Actualitate > Statul vrea să jupoaie până și firmele falimentare. Patronii, la pușcărie
Statul vrea să jupoaie până și firmele falimentare. Patronii, la pușcărie

Statul vrea să jupoaie până și firmele falimentare. Patronii, la pușcărie

Un document care a primit deja avizul mai multor instituții ale statului propune modificări de substanță la legea insolvenței.

În esență, dacă proiectul ajunge să fie preluat în legislația locală, statul va fi clar avantajat în încercarea sa de a recupera banii de la firmele cu dificultăți, în timp ce debitorul și chiar creditorii trec în plan secund.

„Promovarea acestui act normativ est e determinată, în principal, de necesitatea de a eficientiza recuperarea creanţelor bugetare (nr: datoriile pe care firmele insolvente le au către stat). De asemenea, se urmărește evitarea afectării mediului concurenţial prin folosirea abuzivă a procedurii insolvenţei, combaterea tendinţei unor firme de a folosi procedura insolvenţei pentru a se sutrage de la plata unor obligaţii către bugetul de stat…”, arată un proiect al  inisterului Finanțelor Publice, a vizat deja de Consiliul Economic și Social (CES).

Una dintre marile modificări pe c are pr eluarea acestui act ar aduce-o legii insolvenţei este eliminar ea posibilităţii de a își declara insolvenţa pentru firmele unde ponderea cr eanţelor bug etare în t otalul mas ei credale depeășește 50%. Adică acolo unde datoriile firmei către stat reprezintă mai mult de jumătate din totalul datoriilor, societatea nu va mai putea să își ceară insolvenţa. Alte două modificări semnificative viz ează atr agerea răspunderii administratorului, procedură c are s e poate finaliz a inclusiv cu condamnări penale și c are presupune st abilirea vinei pe c are administratorul firmei a a vut-o pentru ajung erea în incapacitate de plată. Astfel, se propune ca valoarea cr eanţei deţinut e de cr editori de la c are în sus s e po ate cere atragerea răspunderii să scadă de 50% la doar 30%, ceea ce înseamnă că s e poate atrage răspunderea în mult mai multe pr oceduri. De asemenea, se cere eliminarea perioadei de 2 ani de la declanșarea procedurii, în care se poate cere atragerea răspunderii.

 

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: