Dup? ce a înviat îns?, a pornit prin lume pân? a ajuns în regiunea Amori, în nordul Japoniei, unde a tr?it, al?turi de copiii ?i de so?ia Sa! Winfred Bird, un cercet?tor american, a pornit pe urmele lui Iisus ?i a reu?it s? ajung? în locul care se vehiculeaz? a fi mormântul Mântuitorului. Acesta a m?rturisit c? exist? în acel loc dou? morminte care schimb? câteva lucruri esen?iale pentru lumea cre?tin?, ambele având câte o cruce simpl? de lemn.
De asemenea, acolo s-ar afla ?i o ?uvi?? din p?rul Fecioarei Maria. În al doilea mormânt, cel din partea dreapt?, sus?in japonezii, se afl? “r?m??i?ele” Mântuitorului. Poveste stupefiant? Pe lâng? legend? exist? ?i o întreag? industrie local? legat? de mormântul lui Iisus, iar drumul pân? la Shingo este plin de indicatoare ?i explica?ii, care au la baz? descoperirea unui localnic, Kyomaro Takenouchi.
Acesta a povestit c? Mântuitorul a sc?pat de crucificare ?i a fugit în Japonia, unde a tr?it ca un fermier ?i a cultivat orez. Takenouchi a spus c? a g?sit, în anul 1935, mai multe scrieri care detaliau evadarea lui Iisus din ?ara Sfânt?, dar ?i faptul c? Mântuitorul a vizitat Japonia pe vremea când el avea doar 21 de ani, dup? cum noteaz? The Japan Times. Mai mult, acesta a înv??at cultura ?i limba japonez? ?i nu s-a l?sat crucificat, ci fratele s?u Isukiri a fost cel care a preluat aceast? povar?.
Conform scrierilor, Iisus ar fi fugit în Siberia, de unde a plecat spre Shingo, unde s-a c?s?torit ?i a avut trei copii, tr?ind pân? la vârsta de 106 ani. Potrivit lui Kyomaro Takenouchi, în documentele g?site se vorbe?te ?i despre originile extraterestre ale omenirii, dar ?i despre faptul c? membrii familiei Sawaguchi din Shingao ar fi urma?ii lui Iisus!
CITI?I ?I:

  • IISUS nu e singurul. A mai existat un Mântuitor al LUMII. BLASFEMIE SAU ADEV?R? | VIDEO

<iframe width="633" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/u6nEjBYqwYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>