Muzeul Municipiului Bucureşti, Centre for Medical Humanities – Oxford Brookes University, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Asociația pentru Antropologie Urbană, Societatea Academică de Antropologie şi Facultatea de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” organizează prima ediţie a Simpozionului de Antropologie urbană, desfăşurat la Bucureşti în ziua de miercuri, 15 iulie 2015.

Prin acest simpozion anual realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea antropologilor la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate referitoare la antropologia urbană, socială şi medicală.

Simpozionul de Antropologie urbană face parte dintr-o serie de evenimente similare, pe diferite domenii, iniţiate de Muzeul Municipiului Bucureşti. Amintim Conferinţa Imagine şi identitate vizuală în marketingul muzeal, organizată de Muzeul Municipiului Bucureşti şi Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti în luna decembrie 2014, precum şi Simpozionul de arheologie, aflat la prima ediţie, desfăşurat în ziua de 26 iunie 2015 în colaborare cu Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Regional de Istorie Ruse şi Muzeul de Istorie Turtucaia.

Iată cateva dintre temele care vor fi abordate de cercetători, în cadrul simpozionului: „Semana Santa la Valladolid”, dr. Cătălin D. Constantin, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Antropologie Culturală, „Între emblematic şi expresiv: grădina peisageră engleză ca instituţie culturală a secolului al XVIII-lea”, lector. dr. Dragoş Ivana – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, „Transformări ale peisajului urban în perioada campaniilor electorale. Afişul – instrument de conştientizare socială sau agent de poluare estetică”, dr. Gabriel Stoiciu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Academia Română şi aşa mai departe.

Simpozionul este mdoerat de dr. Adrian majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucureşti.