S-a făcut vestit în tot ținutul pentru evlavia și bunătatea sa. Auzind Filip, Episcopul Melitopolei, a poruncit unor dascăli să-l învețe Sfintele Scripturi, apoi l-a hirotonit preot în cetate.

Ulterior, dobândind și darul facerii de minuni, Partenie a fost sfințit Episcop al Lampsacului.

Se povestește că, pentru a vindeca un copil demonizat, Partenie i-a spus diavolului că îi oferă alt om unde să intre.

„Unde este acela?” , a întrebat dracul. „Iată omul”, a zis Partenie, deschizând gura și invitându-l să intre în el. „Cum voi putea să intru în casa lui Dumnezeu?”, a spus diavolul, plecând în pustiu.