Sfântul zilei. În anul 304, trei surori din Tesalonic, Agapia, Hionia și Irina, au fost întemnițate pentru că s-au găsit asupra lor mai multe cărți de rugăciune. Au mai fost învinuite și că nu au vrut să aducă jertfe zeilor.

Sfântul zilei. Cum cele trei au stat dârze în fața judecătorului Dulcețiu refuzând să se lepede de Hristos, Agapia și Hionia au fost arse de vii în ziua următoare. Sora mai mică, Irina, a fost din nou adusă în fața judecătorului și încă o dată a refuzat să cedeze. A fost arsă și ea de vie, asemenea surorilor ei.