"Noi am primit ieri o solicitare de la Biroul Permanent prin care ne transmite scrisoarea adresat? Senatului de pre?edintele României. Comisia juridic?, cu unanimitate de voturi, ?i-a men?inut raportul ini?ial, considerând c? reluarea votului în plenul Senatului poate fi f?cut? doar pentru motive temeinice, prin acordul liderilor grupurilor politice parlamentare. Comisia juridic? nu poate recomanda altceva Senatului. Noi transmitem un punct de vedere întemeiat pe Regulament ?i pe cutuma Senatului ?i anume pentru motive temeinice, cu acordul tuturor liderilor grupurilor, votul poate fi reluat. Noi vom transmite acest punct de vedere", a declarat pre?edintele comisiei juridice din Senat, Toni Grebl? (PSD),
Pre?edintele Traian B?sescu a transmis conducerii Senatului o scrisoare prin care solicita reluarea dezbaterilor privind revocarea din func?ia de senator a lui Mircea Diaconu, ca urmare a st?rii de incompatibilitate în care acesta se afl?.

”Având în vedere faptul c? plenul Senatului a respins solicitarea de revocare din func?ie a senatorului Mircea Diaconu ca urmare a constat?rii incompatibilit??ii acestuia printr-o hot?râre judec?toreasc? irevocabil?, v? rog s? g?si?i, cu respectarea legisla?iei ?i a procedurilor parlamentare, calea legal? pentru a relua în dezbatere aceast? solicitare. În virtutea atribu?iilor constitu?ionale ale pre?edintelui României de a veghea la buna func?ionare a autorit??ilor publice, v? semnalez c? prezenta solicitare cu privire la încetarea mandatului parlamentarilor împotriva c?rora au fost pronun?ate hot?râri judec?tore?ti irevocabile privind incompatibilitatea sau conflictul de interese nu este o cerin?? personal?, ci este o condi?ionalitate asumat? de România în cadrul Mecanismului de Cooperare ?i Verificare”, se ar?ta în scrisoare transmis? de ?eful statului.

CITI?I ?I:

  • Nicol?escu, despre reac?ia CE în cazul Diaconu: Ar trebui s? promoveze dialogul, nu s? fie inspector
  • EXCLUSIV. CSM a sesizat Curtea Constitu?ional?: „Parlamentul împiedic? înf?ptuirea justi?iei în cazul Mircea Diaconu!”
  • Comisia European? avertizeaz?: Decizia Senatului în cazul Diaconu, în contradic?ie cu recomand?rile CE
  • Senatul îl ap?r? pe Mircea Diaconu: R?mâne senator. SOCIETATEA CIVIL? SE REVOLT?. Comisia European? regret? decizia Senatului
  • Macovei despre cazul Diaconu: Senatorii USL calc? în picioare o decizie irevocabil? a Justi?iei

Citi?i mai mult: Mircea Diaconu, dat pe mâna Cur?ii Constitu?ionale – Parlament > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/Mircea-Diaconu-dat-pe-mna-Curii-Constituionale-1008685.html#ixzz2CkyY8Cff
EVZ.ro