“Consiliul de Administraţie a luat act de demisia prezentată de domnul Nicolae Rotileanu şi a numit ca administrator provizoriu, până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pe domnul Rodin Traicu – secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri”, este menţionat în document.

Administratorii societăţii l-au desemnat pe Rodin Traicu preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Oltchim în şedinţa CA din 27 iulie 2012.

În 22 iulie 2012, au fost numiţi administratori provizorii la Oltchim Mihai Radu Şaptefraţi şi Nicolae Rotileanu, până la desemnarea noilor administratori, în urma demisiilor prezentate de Adrian-Cătălin Bulboacă şi Borbely Karoly, care îndeplinea şi calitatea de preşedinte al CA.