Evenimentul Zilei > Social > Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc, astăzi, 8 noiembrie, cu ocazia sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc, astăzi, 8 noiembrie, cu ocazia sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc, astăzi, 8 noiembrie, cu ocazia sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Creștinii ortodocși îi sărbătoresc, astăzi, o noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și ridică o rugăciune foarte puternică, pentru a fi protejați.

Astăzi, 8 noiembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Această zi este marcată în calendar ortodox, cu cruce roșie, iar credincioșii pot rosti cea mai puternică rugăciune, făcătoare de minuni, despre care se spune că îndeplinește orice dorință.

Mihail și Gavril sunt recunoscuți ca îngeri

Conform tradiției populare, Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor în drumul spre rai. Sfântul Arhanghel Gavriil este considerat mesagerul veştilor bune, întrucât el a fost cel care le-a vestit Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana naşterea Fecioarei Maria, în timp ce Arhanghelul Mihail este cel dintâi dintre îngerii păzitori care s-a luptat cu îngerii răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu.

Pe 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este ultima mare sărbătoare a sfinților înainte de începerea Postului Crăciunului. Cu toate acestea, spre deosebire de restul sfinților din calendar ortodox, arhanghelii nu sunt persoane canonizate odată cu trecerea la cele veşnice, ci sunt recunoscuţi ca îngeri.

Iată rugăciunea pe care o rostesc credincioșii cu acest prilej

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”