Reprezentanţii Coface au decis să păstreze nemodificat ratingul României, la B, pe o clasă cu şapte clase de risc – A1, A2, A3, A4, B, C şi D. Înainte de criză, România avea rating-ul de ţară A4. Rating-ul de ţară elaborat de Coface măsoară riscul incidentelor de neplată înregistrate de companiile dintr-o ţară.

În cazul României, în evaluarea riscului de ţară, Coface s-a bazat pe puncte forte precum piaţa domestică relativ mare, sectorul bancar bine capitalizat, nivelul ridicat al refinanţării externe a sectorului bancar, rezerva valutară semnificativă şi suportul financiar al instituţiilor internaţionale, relatează Agerpres.

La polul opus, punctele slabe sunt politicile guvernamentale prociclice, îndatorarea ridicată a companiilor private, vulnerabilitatea mare la volatilitatea cursului de schimb, precum şi instabilitatea politică şi fiscală.

Estimările Coface arată o recesiune de 1,9% în anul 2010, urmată de o revenire pe creştere până la 1,5% anul acesta, după cum a declarat Cristian Ionescu, manager de ţară Coface pentru România, Bulgaria şi Slovacia.

Prognozele Coface România se înscriu pe linia celor elaborate de instituțiile financiare internaționale. Atât Fondul Monetar Internațional, cât și Comisia Europeană previzionează o creștere economică de 1,5% în anul 2011.