Evenimentul Zilei > Actualitate > Iniţiatorii demersului pentru referendumul privind familia, excluşi de la dezbaterile radio-tv
Iniţiatorii demersului pentru referendumul privind familia, excluşi de la dezbaterile radio-tv

Iniţiatorii demersului pentru referendumul privind familia, excluşi de la dezbaterile radio-tv

Adepţii progresismului, care susţin căsătoriile homosexuale, au perturbat conferinţa de presă a promotorilor căsătoriei doar dintre un bărbat şi o femeie.

Coaliţia pentru F amilie a avertizat ieri că, după unsprezece zile de la înc eperea campaniei de inf ormare despre r eferendumul c onstituţional pentru c onsfiinţirea căsăt oriei do ar dintre un bărbat şi o femeie, iniţiatorii demersului sunt c omplet e xcluşi de la de zbaterile de pe po sturile de radio şi t eleviziune.

Avertismentul a fost lansat într-o conferinţă de presă la începutul căreia reprezentantul site-ului progresist Vice România a încercat să-i convingă pe ceilalţi jurnalişti prezenţi să boicoteze evenimentul, fiind evacuat de organizatori.

Liderul Coaliţiei, Mihai Gheorghiu, a spus că emisiuni de r adio şi de t eleviziune sunt programate şi apoi oprite în ultima clipă fără o moti vare legală, în ciuda deciziei CN A, instituţie care până ieri dădus e un singur a vertisment. „În condiţiile în care toate dispoziţiile legale şi constituţionale prevăd dreptul românilor de a fi informaţi cu privire la obiectul real al acestui Referendum, avertizăm că politica de blocare a emisiunilor radio şi TV care ar putea conduce la informarea reală a publicului se încadrează într-o practică nedemocratică şi nu face decât să servească interesele acelora care se opun Referendumului. Propaganda anti Referendum se revarsă pe majoritatea ecranelor şi posturilor radio, fără nici cea mai mică încercare de echilibrare a opiniilor şi mesajelor”, a precizat Mihai Gheorghiu.

 

Periculosul precedent francez

Avocatul Ana Săcrieru a subliniat că întrebarea de pe buletinele de v ot nu putea fi mai explicită, decât cu riscul in validării s crutinului, deo arece este prevăzută în leg ea referendumului din 2000. Ea a arătat că deja 14 state europene au definit, în constituţiile lor, căsătoria ca fiind exclusiv între un bărbat şi o femeie. Asta după ce în Franţa, în 201 3, în do ar câteva ore parlamentul a modific at C odul Ci vil în s ensul că s e pot căsăt ori într e ele şi persoane de ac elaşi sex. „Protecţia constituţională a căsătoriei doar între un bărbat şi o femeie este foarte importantă. Prevederea actuală din Codul Civil trebuie ridicată la nivel constituţional”, pentru a nu s e întâmpla şi la noi c a în Franţa, a punct at Mihai Gheorghiu. De asemenea, liderii Coaliţiei pentru Familie au reamintit că, în cazul Coman contra România, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reiterat că în definirea căsătoriei şi familiei fiecare stat are dreptul să decidă potrivit voinţei poporului său.

 

Întrebarea şi scrutinul

Potrivit modificării propuse pentru articolul 48 din Constituţie: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”. Referendumul pentru familie va avea loc în zilele sâmbătă și duminică, 6-7 octombrie, între orele 7.00 și 21.00. Pentru ca referendumul să fie validat, iar Constituția să fie modificată, trebuie să voteze cel puțin 30% dintre românii, adică 5.675.246 , cu drept de vot, iar 50% plus 1 dintre cei prezenți la urne să voteze în favoarea redefinirii familiei. Cetățeanul care, în ziua referendumului, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.