Evenimentul Zilei > Justitie > RAPORT Ofi?erii DLAF au descoperit sute de falsuri în facturile Romstrade! Cine sunt complicii „Regelui Asfaltului”
RAPORT Ofi?erii DLAF au descoperit sute de falsuri în facturile Romstrade! Cine sunt complicii „Regelui Asfaltului”

RAPORT Ofi?erii DLAF au descoperit sute de falsuri în facturile Romstrade! Cine sunt complicii „Regelui Asfaltului”

Raportul DLAF, care st? la baza anchetei DNA în dosarul lui Nelu Iordache, arat? c? din banii pl?ti?i pentru lucr?rile la autostrad?, omul de afaceri, ac?ionar majoritar ?i administrator la companiile Romstrade ?i Blue Air, ar fi cump?rat un avion ?i terenuri pentru construirea unui aeroport.

Iordache ?i-a cump?rat avion din banii europeni pentru autostrad?
Raportul de control al Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) prezentat de Robert Turcescu pe blogul s?u.
Rezult? c? DLAF a identificat pl??i în sum? total? de 1.711.523,74 de lei efectuate de SC Romstrade SRL pentru presta?ii (furniz?ri de materiale, lucr?ri, servicii) în leg?tur? cu care exist? indicii c? nu au leg?tur? cu obiectul contractului de proiectare ?i lucr?ri încheiat cu CNADNR SA. DLAF nu a identificat autorul documentelor false anterior men?ionate. Aceste documente au fost transmise DLAF, „în copie conform cu originalul” prin adresa nr. 5558 din 24 septembrie 2012, sub semn?tura administratorului SC ROMSTRADE SRL, Nelu Iordache.
VEZI aici Raportul DLAF
Fapta numitului Nelu Iordache, administrator SC ROMSTRADE SRL care, în mod repetat ?i în baza aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale, a schimbat, f?r? respectarea prevederilor legale, destina?ia unor sume de bani, aproximativ 25.000.000 de lei , (calculat? având în vedere soldurile ini?iale zilnice ale conturilor SC ROMSTRADE SRL) ob?inute în vederea „mobiliz?rii, proiect?rii ?i execu?iei lucr?rilor”, din bugetul general al Comunit??ii Europene ?i cofinan?area aferent?, existând indicii c? suma a fost folosit?, ?i cu ajutorul numi?ilor Florian Toader, administrator SC GRUP CONSTRUCT SRL ?i SC HABITAT CONSTRUCT SRL, Carmen-Floriana Eremia, administrator SC CONSTRUCT PLUS SRL, Paul Radu, administrator SC UNION PROD COMPANY SRL, Drago? Ionel Niia, administrator SC JAYPART SRL în alte scopuri decât cele prev?zute în contract, poate întruni elementele constitutive ale infrac?iunii împotriva intereselor financiare ale Comunit??ilor Europene, prev?zut? la art. 182 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Fapta numitului Florian Toader, administrator SC HABITAT CONSTRUCT SRL ?i SC GRUP CONSTRUCT SRL, care, în mod repetat, i-a facilitat lui Nelu Iordache, administrator SC ROMSTRADE SRL accesul la sume de bani (prin restituirea, de obicei în aceea?i zi cu cea a încas?rii ?i în alt cont, a acestor sume cu explica?ia „plat? necuvenit?/eronat?”), sume provenite din bugetul general al Comunit??ii Europene ?i cofinan?area aferent?, (primite de SC ROMSTRADE SRL de la CNADNR SA) existând indicii c? parte din aceste sume de bani au folosite ulterior de c?tre acesta în alte scopuri decât cele prev?zute în contract, poate întruni elementele constitutive ale complicit??ii la infrac?iunea împotriva intereselor financiare ale Comunit??ilor Europene, prev?zut? la art. 26 Cod penal, coroborat cu art. 182 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Fapta numitei Carmen Floriana Eremia, administrator SC CONSTRUCT PLUS SRL, care, în mod repetat, i-a facilitat lui Nelu Iordache, administrator SC ROMSTRADE SRL accesul la sume de bani (prin restituirea, de obicei în aceea?i zi cu cea a încas?rii ?i în alt cont, a acestor sume cu explica?ia „plat? necuvenit?/eronat?”), sume provenite din bugetul general al Comunit??ii Europene ?i cofinan?area aferent?, (primite de SC ROMSTRADE SRL de la CNADNR SA) existând indicii c? parte din aceste sume de bani au fost folosite ulterior de c?tre acesta în alte scopuri decât cele prev?zute în contract, poate întruni elementele constitutive ale complicit??ii la infrac?iunea împotriva intereselor financiare ale Comunit??ilor Europene, prev?zut? la art. 26 Cod penal, coroborat cu art. 182 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Fapta numitului Paul Radu, administrator SC UNION PROD COMPANY SRL, care, i-a facilitat lui Nelu Iordache, administrator SC ROMSTRADE SRL accesul la sume de bani (prin restituirea, în aceea?i zi cu cea a încas?rii ?i în alt cont, a acestor sume cu explica?ia „plat? necuvenit?/eronat?”), sume provenite din bugetul general al Comunit??ii Europene ?i cofinan?area aferent?, (primite de SC ROMSTRADE SRL de la CNADNR SA), existând indicii c? parte din aceste sume de bani au folosite ulterior de c?tre acesta în alte scopuri decât cele prev?zute în contract, poate întruni elementele constitutive ale complicit??ii la infrac?iunea împotriva intereselor financiare ale Comunit??ilor Europene, prev?zut? la art. 26 Cod penal, coroborat cu art. 182 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Fapta numitului Drago? Ionel Niia, administrator SC JAYPART SRL, care, i-a facilitat lui Nelu Iordache, administrator SC ROMSTRADE SRL accesul la sume de bani (prin restituirea, în aceea?i zi cu cea a încas?rii ?i în alt cont, a 86 acestor sume cu explica?ia „plat? necuvenit?/eronat?”), sume provenite din bugetul general al Comunit??ii Europene ?i cofinan?area aferent?, (primite de SC ROMSTRADE SRL de la CNADNR SA), existând indicii c? parte din aceste sume de bani au fost folosite ulterior de c?tre acesta în alte scopuri decât cele prev?zute în contract, poate întruni elementele constitutive ale complicit??ii la infrac?iunea împotriva intereselor financiare ale Comunit??ilor Europene, prev?zut? la art. 26 Cod penal, coroborat cu art. 182 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.