Conducerea instanței supreme hotărâse în 8 noiembrie 2018 redistribuirea judecătorilor din cele mai înalte foruri judecătorești prin tragere la sorți, inclusiv a magistraților din prezidiul aces tora, în acord cu decizia Curții Constituționale (CCR), iar tragerea la sorți efectivă a avut loc pe 9 noiembrie.

Judecătoarea Alina Ghica notează în motivarea hotărârii că Înalta Curte a organizat printr-un „exces de putere” tragerea la sorți în perioada imediat următoare pronunțării deciziei CCR.

„Având în vedere că, astfel cum s-a arătat anterior, considerentele deciziilor pronunțate de instanța constituțională sunt obligatorii în egală măsură ca și dispozitivul deciziilor, Curtea reține că pârâta avea obligația legală de a studia considerentele deciziei prin care s-a soluționat conflictul juridic de natură constituțională, pentru a se conforma modalității în care CCR a înțeles ca după constatarea existenței conflictului juridic de natură constituțională să indice conduita de urmat de către autoritățile publice implicate în conflict”, se arată în documentul citat.

Instanța reține că ÎCCJ s-a folosit în mod abuziv de dispozițiile art. 36 din Legea nr. 47/1992.

„Aceste dispoziții legale fac referire exclusiv la comunicarea deciziei prin care se soluționează conflictul juridic de natură constituțională (înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României) nu și la momentul la care acestea devin obligatorii, acest moment fiind reglementat pentru toate deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale (…). Curtea reține că hotărârea nr. 137/08.11.2018 a pârâtei a fost emisă cu exces de putere, printro interpretare nelegală a dispozițiilor legale indicate, astfel încât se impune anularea acesteia”, se mai arată în motivare. În consecință, o a doua tragere la sorți a avut loc pe data de 13 decembrie 2018.