"PRU va promova în Parlamentul României o lege care să interzică ocuparea de funcţii publice membrilor ONG-urilor lui Soros şi celor care în ultimii 5 ani au fost membri ai acestor ONG-uri. PRU va cere aplicarea legii care interzice magistraţilor, judecători şi procurori, de a primi bani, premii, distincţii, alte foloase din partea acestor ONG-uri", a declarat Sebastian Ghiţă, pentru stiripesurse.ro.

Propunerea lui Ghiţă ar îngrădi dreptul de a fi ales, menţionat în Constituţie. Constituţia enumeră la articolul 37, despre dreptul de a fi ales, condiţiile în care un cetăţean poate să fie ales:

– să aibă drept de vot

– cetăţenie română

– domiciliul în ţară

– minim 23 de ani împliniţi pentru a fi ales deputat

– minim 33 de ani împliniţi pentru a fi ales senator

– minim 35 de ani împliniţi pentru a fi ales preşedinte

În acelaşi timp, Constituţia prevede posibilitatea "restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi"

"Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii",se arată la articolul 53 din Constituţie.