Executorul judecătoresc solicită încuviințarea executării de către instanța de executare, înaintând cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea proprie la cererea de executare și dovada achitării taxei judiciare de timbru, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Iniţiatorii proiectului arată că încuviințarea executării silite în baza formei actuale a Codului de procedură civilă este formală, instanța de judecată nesolicitând pentru aceste situații un grafic actualizat al sumelor restante, parte capital împrumutat, parte accesorii a acestora, respectiv dobânzi și penalități.

„Astfel, în realitate, se încalcă principiul care stă la baza procedurii de executarea silită și anume certitudinea debitelor neachitate. În ceea ce privește actuala procedură, debitorii ajung să fie executați siliți pentru cuantumuri nereale, neținându-se cont de sumele de bani neachitate până la momentul la care nu au mai putut să achite, sau au achitat cu întârziere”, arată inițiatorii proiectului.

În pofida legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv față de clauzele contractuale abuzive, debitorii ajung să fie executați silit și pentru sume nedatorate, flind obligați să formuleze contestații la executare cu costuri ridicate, respectiv prin plata unei cauțiuni calculate la valoarea obiectului contestației, susţin iniţiatorii proiectuli legislativ.

Odată cu implementarea deciziei Curții Constituționale a României nr. 895/ 17.12.2015 prin OUG nr. 1/2016, privind reîntoarcerea încuviințării executării silite de către instanța de judecată și nu de către executorul judecătoresc, așa cum a fost în forma inițială a codului de procedură civilă, scopul urmărit nu a fost și atins pentru situația în care titlul executoriu este un contract de împrumut. Prin urmare, potrivit inițiatorilor, în prezent instanța de judecată nu solicită pentru acest tip de titluri executorii ca un creditor să facă dovada ultimei sume plătite de către debitor, astfel încât raportat la aceasta să întocmească o anexă pentru a calcula debitul restant și accesoriile. 

„Pentru toate situațiile în care titlul executoriu este un contract de împrumut bancar sau nebancar, executorul va fi obligat, în vederea obținerii încuviințării de executare silită să depună o anexă a contractului emanată de la creditor la data solicitării executării silite, care să conțină debitul restant, actulaizat, împreună cu toate accesoriile datorate, dobânzi, penalități„, arată iniţiatorii proiectului de lege, potrivit profit.ro.

 

Te-ar putea interesa și: