Evenimentul Zilei > Politica > Proiect Guvern: Sporuri pentru bugetari de până la 75% din salariu
Proiect Guvern: Sporuri pentru bugetari de până la 75% din salariu

Proiect Guvern: Sporuri pentru bugetari de până la 75% din salariu

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care introduce de la 1 ianuarie 2018 noi reguli privind sporurile acordate pentru condiții de muncă.

Principalele prevederi:

 • De noile sporuri vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică centrală, cu excepţia personalului din administraţia publică locală. Prin administraţia publică centrală se înţelege administraţia publică centrală de specialitate, inclusiv autorităţi publice şi agenţii, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate şi instituţiile prefectului, unităţile bugetare de subordonare centrală, precum şi compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii
 • Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă şi în limita maximă a sporurilor

Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă:

 • a) Spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc
 • b) Spor de până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenta a 3 factori de risc
 • c) Spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc

Factorii de risc luați în calcul sunt:

Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puţin doi factori de risc dintre:

 • a) existența factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
 • b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
 • c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
 • d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;
 • e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;
 • f) existenţa unor condiţii de muncă, care pot duce la uzura prematură a organismului.

Condiţiile de muncă vătămătoare = totalitatea situaţiilor care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii

Condiţii de muncă periculoase = totalitatea situaţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea în mediul de muncă, unde există factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică

Condiţii deosebit de periculoase = totalitatea situaţiilor în care personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţii de TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor

CATEGORII SPECIALE

Personal contractual

Personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, în cadrul autorităţilor prevăzute la cap. II lit. F – lit. H şi J din Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, poate beneficia şi de:

 • a) sporul pentru condiţii grele de muncă, de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 • b) sporul de până la 20% din salariul de bază, pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate

Consiliul Concurenței

Pentru sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare de până la 15% din salariul de bază care se acordă personalului Consiliului Concurenţei, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii, locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017.

Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri

 • a) Spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase – de până la 35%;
 • b) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase – de până la 75%;
 • c) Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităţilor sau de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor – de până la 20%.
 • Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul rezervaţiei, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază, care nu se ia în calcul la limita sporurilor prevăzută la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017. Sporul prevăzut la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în rezervaţie.

Informaţiile publicate de evz.ro pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.