Prejudiciul creat se ridic? la 40.000 de lei, acesta fiind recuperat în totalitate. Unul dintre membrii re?elei este cunoscut pentru antecedente în furturi auto. Deocamdat? nu se cunoa?te num?rul total de autoturisme care au fost valorificate, cercet?rile fiind în derulare. Autoturismele închiriate, în special ma?ini de lux ?i dube, erau vândute la pre?uri mult subevaluate, f?r? a mai fi întocmite contracte de vânzare-cump?rare. Dac? vor fi g?si?i vinova?i, cei cinci membri ai grup?rii infrac?ionale, suspecta?i pentru în?el?ciune, risc? pân? la 15 ani de închisoare