Evenimentul Zilei > Social > Ce trebuie să faci pentru pensia comunitară. Ai în străinătate?
Ce trebuie să faci pentru pensia comunitară. Ai în străinătate?

Ce trebuie să faci pentru pensia comunitară. Ai în străinătate?

Persoanele care au lucrat cel puțin un an peste hotare cu forme legale au, legal, dreptul la acest tip de pensie. Cei care trăiesc în România se adresează direct caselor de pensii de care aparțin, dar cei care s-au stabilit peste hotare trebuie să treacă prin anumite proceduri

Persoanele care au desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre pot solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vigoare în România, cât și potrivit legislației celuilalt stat, notează Casa Națională de Pensii Publice, pe site-ul propriu, la secțiunea „Pensii comunitare”.

În România, până vom avea o nouă lege a pensiilor, acestea se acordă după prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările ulterioare.

În principal, stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obținerea drepturilor de pensie din sistemul public de pensii din România, în cazul lucrătorilor migranți, se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfășurat activități profesionale și confirmate ca atare de instituțiile competente ale statelor membre implicate.

Ce acte depui și unde, dacă stai peste hotare

În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state membre, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu permanent, care face toate demersurile către Casa de Pensii din România, nefiind necesară întoarcerea în țară pentru asta. Cererea trebuie însoțită, însă, de toate documentele prevăzute de legislația română pentru pensionare.

Adică, trebuie depuse actele din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverințe eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din țară, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001). În cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținăto rilor de fonduri arhivistice, pentru obținerea lor.

Oriunde ai fi, trebuie depuse toate actele!

Atenție! Este necesar să solicitați instituției competente din celălalt stat membru implicat să transmită în România, în copie certificată conform cu originalul, aceste documente.

După ce instituțiile competente își comunică toate informațiile necesare, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare, pe care le vor comunica persoanei interesate. Atenție! În acest caz, nu este necesar ca solicitantul să îndeplinească simultan condițiile de pensionare în toate statele în care a muncit, drepturile de pensie fiind acordate cu respectarea prevederilor legislațiilor naționale în materie.

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: