Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,7%, contribuind cu 5,0% la creşterea PIB.

Comparativ cu trimestrul I din 2017, PIB-ul în trimestrul II 2017 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, PIB-ul a urcat cu 5,9%.

În cifre, pe seria ajustată sezonier, PIB-ul estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de 207,636 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul I 2017 şi cu 5,7% faţă de trimestrul II 2016.

Pentru semestrul I 2017, Produsul Intern Brut estimat a fost de 411,300 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de semestrul I 2016.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de 196,642 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,9% faţă de trimestrul II 2016. Pentru semestrul I 2017, PIB-ul a fost de 360,857 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2016.

La creşterea PIB, în semestrul I 2017 faţă de semestrul I 2016, au contribuit toate ramurile economiei, cu excepţia construcţiilor, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri: industria (+1,7%), cu o pondere de 23,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 7,3%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,5%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,1%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,8%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (6,0%) dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (12,7%); activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 6,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,6%.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,7%), consecinţă a creşterii cu 8,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 10,0%.

"Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul II 2017 faţă de varianta 'semnal' fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile", menţionează INS.