Acest programul multianual cu aplicare naţională va fi coordonat de MDRAP şi implementat prin Agenţiile pentru Dezvoltare Regională. 

"Scopul acestui program constă în îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din toate regiunile de dezvoltare ale României şi susţinerea autorităţilor publice locale pentru realizarea programelor locale de dezvoltare", se arată în proiectul de OUG

Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie. 

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate trebuie să se încadreze în mai multe domenii. 

În cazul sistemelor de alimentare cu apă şi a staţiilor de tratare a apei, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 10.000.000 lei, iar în cazul sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate – 17.000.000 lei. 

Pentru drumurile judeţene, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 50.000.000 lei, iar pentru drumurile de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor – 5.000.000 lei. 

Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, valoarea maximă a unei solicitări de finanţare de la bugetul de stat este de 1.500.000 lei, iar pentru unităţile sanitare din mediul rural – 1.500.000 lei. 

Proiectul mai prevede că în 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG se vor aproba normele metodologice de aplicare a programului, prin hotărâre a Guvernului. 

Personalul din MDRAP care programează, coordonează şi implementează Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi care programează şi coordonează Programul regional de dezvoltare locală va beneficia de un spor salarial de 75% faţă de salariul stabilit conform legislaţiei în vigoare, se mai arată în proiectul de OUG. 

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în prezent, prin MDRAP se derulează Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin OUG 28/2013. 

Actualul cadru legislativ nu asigură însă suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, iar amânarea adoptării unor măsuri imediate ar conduce la perpetuarea lipsei de resurse pentru îmbunătăţirea condiţiilor existente şi la accentuarea discrepanţelor între spaţiul rural şi cel urban, se spune în proiectul de OUG. 

"Neadoptarea în regim de urgenţă a Programului regional pentru dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei României, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement", se mai arată în proiectul de OUG.