Evenimentul Zilei > Economie > Noul acord cu FMI, FUMIGEN? ELECTORAL?
Noul acord cu FMI, FUMIGEN? ELECTORAL?

Noul acord cu FMI, FUMIGEN? ELECTORAL?

Declara?iile f?cute zilele trecute de premierul Victor Ponta ?i de ministrul de Finan?e, Florin Georgescu, referitoare la încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Interna?ional în februarie 2013, contrazic viziunea reprezentan?ilor Fondului.

Potrivit unui comunicat de pres? al Administra?iei Preziden?iale, în cadrul discu?iilor purtate între pre?edintele Traian B?sescu ?i lega?iile FMI, CE ?i B?ncii Mondiale, ace?tia din urm? au precizat c? pentru a încheia un nou acord va fi nevoie mai întâi de îndeplinirea tuturor angajamentelor existente, o parte r?mânând restante în ultimele luni.

”În cadrul întrevederii, reprezentan?ii institu?iilor financiare interna?ionale au afirmat c? România va trebui s?-?i îndeplineasc? angajamentele existente pentru a putea încheia un nou acord, având în vedere c?, în cadrul actualului program, mai multe reforme structurale nu au fost finalizate conform graficului stabilit”, se precizeaz? în comunicatul de pres?.

În plin? campanie electoral? ?i ulterior a form?rii unui nou Guvern, îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate de statul roman prin acordul aflat deja în vigoare nu ar putea fi realizat? pân? în luna ianuarie, atunci când a declarat Florin Georgescu c? ar urma s? înceap? negocierile pentru un nou acord.

În cadrul aceleia?i întâlniri, Traian B?sescu ?i reprezentan?ii FMI au c?zut de acord c? lucrul cel mai important în momentul de fa?? pentru România este generarea de cre?tere economic?. ”Domnul pre?edinte Traian B?sescu le-a spus exper?ilor interna?ionali c? pentru România cel mai important lucru trebuie s? fie în prezent implementarea unor m?suri care s? genereze cre?tere economic? sustenabil?”, potrivit comunicatului.

„Exper?ii Fondului Monetar Interna?ional, ai Comisiei Europene ?i ai B?ncii Mondiale au mai spus, de asemenea, c?, pentru a ob?ine cre?tere economic?, România are nevoie de o cre?tere a productivit??ii, de investi?ii de capital în productivitate, dar ?i investi?ii în capitalul uman. Domnul Erik de Vrijer a spus c? este foarte important s? se realizeze reforma sistemului de s?n?tate, dar ?i ca actualul sistem de educa?ie s? formeze persoane cât mai bine preg?tite pentru a r?spunde cerin?elor existente pe pia?a muncii”, se mai spune în comunicatul Administra?iei Preziden?iale