Dacă vor pierde termenul de 6 luni reglementat de art. 35 din Legea nr. 165/2013, foștii proprietari vor mai aștepta încă mulți ani până când Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) va emite o decizie în dosarele lor.

La fel s-a întâmplat și la Primăria Municipiului București unde au rămas peste 20.000 de notificări nesoluționate. Această instituție, în 17 ani, a emis dispoziții doar în jumătate dintre dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10 /2001. Pentru a nu aștepta încă atât până s-ar soluționa și dosarul lor, ceilalți ar fi trebuit să cheme în judecată municipalitatea (Municipiul București prin Primarul General) până în data de 30 iunie 2017 și instanța ar fi soluționat ea notificările. Acum, pentru cererile de chemare în judecata depuse ulterior se invocă excepția tardivității, instanțele constatatând că a intervenit decăderea din dreptul de a mai solicita judecarea acestor cauze. Consecința: Primăria Municipiului București va soluționa restul de 24.142 de notificări când și dacă va mai dori să o facă!

Pentru cei care se vor adresa instanței, în urma procesului ar putea obține un titlu executoriu și acesta va fi pus, în cele din urma, în executare. Celor care aleg să aștepte soluționarea dosarului de catre ANRP / CNCI le dorim viață lungă pentru a se bucura, totuși, de acele mult-așteptate măsuri reparatorii!”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei pentru Proprietate Privată.