Normele metodologice de aplicare a Legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă au fost lansate în dezbatere publică. Ministerul Muncii precizează că au fost modificate şi completate măsurile de stimulare a ocupării, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru beneficiari şi să determine un impact pozitiv asupra pieţei muncii.

Normele lansate în dezbatere conţin actele pe care trebuie să le depună la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă persoanele care solicită acordarea primelor de mobilitate prevăzute de lege, precum şi detalierea condiţiilor de acordare, ca și actele pe care trebuie să le depună persoanele aflate în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru acordarea primei de activare în valoare de 500 de lei. Documentul  mai cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care au lucrat în spaţiul Uniunii Europene pentru a beneficia de prima de instalare. Sunt stabilite, de asemenea, documentele care trebuie depuse de angajatorii care încadrează în muncă şomeri de lungă durată şi tineri, în vederea încheierii convenţiilor pentru acordarea subvenţiilor prevăzute în lege.

În cadrul normelor pentru completarea serviciilor de informare şi consiliere profesională se precizează că au fost înființate două tipuri de servicii noi: profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate (uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil), respectiv îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Guvernul a aprobat, în septembrie, Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, hotărâre care va intra în vigoare cu data de 1 decembrie.