Normele metodologice sunt corelate cu structura noului Cod fiscal, cele zece titluri fiind structurate în secțiuni/subsecțiuni care fac trimitere la articolele din lege, fără a modifica în vreun fel regulile stabilite de acesta prin Legea 227/2015.

De asemenea, normele metodologice conțin exemple concrete, tocmai pentru a asigura aplicarea coerentă și mai simplă a noului Cod fiscal, aplicabil începând cu anul 2016.

Cele zece titluri ale actului normativ sunt: „Dispoziţii generale” – aduce clarificări cu privire la ceea ce se încadrează la „activități independente”, sfera și modalitatea de aplicare a metodelor utilizate la estimarea prețului de piață, pentru tranzacțiile între persoane afiliate. De asemenea, vine cu precizări despre tratamentul fiscal aplicabil în cazul reîncadrării formei unei tranzacții/activități de către autoritățile fiscal, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţii sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi  impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite și taxe locale, impozitul pe construcţii.