Evenimentul Zilei > Economie > Nicolae Ciucă, mutarea momentului! Ce pregătește Guvernul chiar astăzi. Milioane de euro sunt în joc
Nicolae Ciucă, mutarea momentului! Ce pregătește Guvernul chiar astăzi. Milioane de euro sunt în joc

Nicolae Ciucă, mutarea momentului! Ce pregătește Guvernul chiar astăzi. Milioane de euro sunt în joc

ANAF are în plan ștergerea datoriilor la stat a celor mai faimoase companii de apărare. Este vorba de un proiect de lege care ar putea schimba multe, dar se așteaptă decizia autorităților. Mai multe firme sunt vizate. Totul ar urma să se întâmple chiar în şedinţa Executivului de astăzi.

ANAF ar putea șterge toate datoriile la stat a 10 firme din apărare, dar Nicolae Ciucă are ultimul cuvânt de spus. Este vorba despre banii care erau așteptați până la 31 martie 2022.

Proiectul arată că este vorba despre obligațiile principale reprezentând: impozite, taxe, contribuții sociale obligatorii și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile accesorii, datorate și neachitate menționate. S-a calculcat un impact de 106,1 milioane lei.

Companiile care ar putea scăpa de datorii sunt:

1. Societatea Uzina Mecanică București

2. Societatea Uzina Mecanica Plopeni

3. Societatea Uzina Automecanica Moreni

4. Societatea Metrom

5. Societatea Tohan

6. Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraș

7. Societatea Pirochim Victoria

8. Societatea Uzina Mecanică Sadu

9. Societatea Carfil

10.Societatea Fabrica de Arme Cugir

Despre ce este vorba în noul proiect de lege?

Având în vedere faptul că unii operatori economici din industria națională de apărare
prevăzuți în anexa la prezenta ordonanță de urgență, care, potrivit prevederilor Legii nr.
232/2016 privind industria națională de apărare, precum și modificarea și completarea unor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în categoria principalilor
furnizori de armament, muniție și material de război pentru forțele sistemului național de
apărare, denumit în continuare FSNA, înregistrează arierate bugetare, iar, în prezent, nu există
surse de finanțare pentru stingerea acestor obligații.

Sursă: Peter Williams | Dreamstime.com

Recentele evoluții în plan geopolitic și economic, respectiv apariția unei zone de conflict
în imediata vecinătate a României reclamă acțiuni concrete în vederea protejării intereselor
naționale, inclusiv prin acțiuni de asigurare a unor capacități de producție și/sau servicii pentru
apărare, și a unor capacități de producție și/sau servicii pentru apărare de interes strategic pentru
securitatea națională în vederea satisfacerii necesarului FSNA de produse militare, sensibile și
strategice, precum și a serviciilor de mentenanță necesare.

În acest sens se impune întărirea capacității de apărare a României prin luarea unor
măsuri urgente de redresare economico – financiară a operatorilor economici de interes strategic
prevăzuți în anexa la prezenta ordonanță de urgență, astfel încât FSNA să poată fi pregătite
pentru protejarea intereselor naționale de apărare ale statului român, precum și pentru a-și onora
obligațiile asumate în calitate de stat membru Uniunii Europene și Organizației Trataului
Atlanticului de Nord.

Pentru a nu se ajunge în situația în care acești operatori economici să intre în stare de
faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităților necesare protejării, în
timp real, a intereselor esențiale ale siguranței naționale. Țînând seama de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ la toți operatorii
economici din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă.

Întrucât penalitățile și majorările calculate pentru neplata datoriilor influențează negativ
rezultatul exercițiului financiar, ceea ce concură la influențarea negativă a situației economicofinanciare a țării,
Având în vedere necesitatea încadrării în țintele indicative privind nivelul plăților restante
conform angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizațiile internaționale, pentru
evitarea riscului ratării țintei, se impune reducerea volumului de plați restante și a arieratelor
operatorilor economici prevăzuți în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Ținând cont de dispozițiile art. 346 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene,
potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru
protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și care se referă la producția sau comerțul cu
armament, muniție și material de război, precum și de faptul că măsurile propuse nu
distorsionează concurența pe piața internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri
specific militare.