Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) are din 18 iunie mai mult cu 71 de posturi, dintre care cinci sunt de conducere. Practic, președintele ANCOM, fostul premier Sorin Grindeanu, prin Decizia 649/18.06.2019, urmărește, folosind celebra metodă „Schimbarea Organigramei”, înlăturarea din funcțiile de conducere a persoanelor incomode și pesedizarea instituției, susțin sursele Evenimentului zilei din domeniul comunicațiilor.

Drept urmare, soția fostului președinte PSD al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, Laura Zgonea, a fost numită secretar general, asimilat directorului executiv, deși nu are experiența și competențele ocupării unui asemenea post, un fost viceprimar din Slobozia a ajuns director administrativ, un vicepreședinte al organizației de femei PSD este director de achiziții, un frate și o soră sunt șef serviciu, respectiv expert, șeful cancelariei vine de la PSD Timiș etc. Evident că au fost cooptați și câțiva membri de vază ai ALDE.

 Adresa nr. 41.701 a Finanțelor

Asta în condițiile în care bugetul de stat s-a cam golit, iar ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, cere tuturor instituțiilor publice „reducerea numărului de angajați și/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale“, deoarece bugetul „nu acoperă plata integrală a salariilor“ pentru ultimul trimestru! De altfel, Ministerul Finanțelor Publice anunță prin adresa nr. 41701/17.04.2019 că nu va fi de acord cu majorarea plafoanelor cu ocazia rectificărilor bugetare, solicitând chiar și Academiei Române să-și reducă cheltuielile cu salariile. Mai e de menționat că, potrivit surselor Evenimentului zilei din ANCOM, Sorin Grindeanu se laudă peste tot că are aprobarea serviciilor care se ocupă de siguranța națională pentru modificările ce le face.

Dar cu Direcția București ce ați avut?

În Nota de Fundamentare a Deciziei din 18 iunie se arată că este imperios necesară crearea unor „noi nivele de management” la nivelul structurilor teritoriale al Direcției Regionale București, deși în perioada specificată de analiză în Notă (2016-2018) s-a constatat, în prezența președintelui ANCOM, că performanța D.R. București este, din punct de vedere al volumului, dar și al calității, dublă față de activitatea însumată a celorlalte trei direcții regionale.

 În condițiile în care niciun angajat al D.R. București, din sediul central al Direcției sau din oficiile ei județene, nu a reclamat sau contestat volumul exagerat de muncă, prin comparație cu munca colegilor din alte direcții regionale, conducerea ANCOM a decis crearea a două direcții regionale separate (D.R. București și D.R. Muntenia) în același sediu (strada Lucian Blaga nr. 4, sector 3, București) și apariția a 31 de noi posturi. Astfel s-au dublat serviciile existente (Serviciul Monitorizare a Spectrului, Serviciul Autorizări, Serviciul Control Regional etc.). Trebuie menționat că D.R. București funcționa performant de 20 de ani, adaptându-se, potrivit evaluărilor anuale, rapid și eficient la cerințele și la creșterea pieței interne și externe de comunicații electronice în Capitală, Ilfov și cele 13 județe din sudul țării.

 

Evenimentul zilei a întrebat, ANCOM a răspuns

 

Evenimentul zilei a cerut, luni ANCOM, să lămurească unele aspecte ale Deciziei 649. Iată ce a ieșit: Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la ANCOM cu nr. SC19325/24.06.2019:

„În temeiul Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să ne comunicaţi următoarele: Prin Decizia președintelui ANCOM 649/18.06.2019, pe care nu am găsit-o pe site-ul instituției dumneavoastră, în organigramă apar 71 posturi în plus față de organigrama precedentă, din care 5 de conducere.

– EVZ: Care este analiza care a stat la baza fundamentării modificărilor din structura organizatorică ANCOM (noua organigramă)?

– ANCOM: Reorganizarea internă a ANCOM vine ca urmare a unui proces intern de evaluare a activității derulate până în prezent și este menită să eficientizeze structura Autorității, astfel încât aceasta să fie capabilă să răspundă mai rapid evoluțiilor și noilor realități din piața reglementată și să livreze în continuare servicii publice de calitate, așa cum a obișnuit. Procesul de evaluare derulat de conducerea ANCOM nu implică disponibilizări de personal, ci redefinirea unor procese și un nou sistem de coordonare a activității.

 – În cadrul modificărilor aduse structurilor regionale, cum se justifică creșterea cheltuielilor operative, în cazul realocării oficiilor județene către alte direcții regionale? Ex. 1 – O.J. Tulcea realocat de la D.R. București – aprox. 300 Km (3 ore) distanță la D.R. Iași – aprox 400 Km (5 ore) distanță și o traversare cu bacul; Ex. 2 – O.J. Olt, de la D.R. București – aprox. 190 Km (2,5 ore) la D.R. Timiș – aprox 400Km (5,5 ore); Ex. 3 – O.J. Brașov de la D.R. București – aprox 180 Km (2,5 ore) la D.R. Cluj – aprox. 280Km (4 ore) și multe altele?

 – Reconfigurarea componenței direcțiilor regionale existente s-a considerat ca fiind oportună avându-se în vedere și criteriul granițelor deservite. Prin relocarea a patru oficii județene s-a creat cadrul adecvat pentru luarea de măsuri în vederea prevenirii nerespectării acordurilor internaționale în ceea ce privește utilizarea spectrului, precum și identificării și înlăturării surselor de interferențe ce provin de pe teritoriile statelor vecine într-un mod mai echilibrat pentru fiecare dintre direcțiile regionale. Modificările intervenite nu au ca impact creșterea cheltuielilor operative, diferența constând numai în schimbarea coordonării activității oficiului județean relocat.

– Cum se justifică din punct de vedere financiar dublarea D.R. București și dublarea posturilor tehnice, inclusiv a celor de conducere?

– Majoritatea sediilor sociale ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale se aflau concentrate în zona geografică acoperită de Direcția Regională București, fapt ce situa această direcție regională într-un vădit dezechilibru în raport cu celelalte direcții regionale ale ANCOM, dezechilibru cauzat, pe de o parte, de gradul de încărcare a activității net superior celorlalte direcții regionale, iar pe de altă parte, de un volum de muncă sporit în raport cu personalul angajat în celelalte direcții regionale. Din analiza întreprinsă de conducerea ANCOM, numărul de furnizori pe care Direcția R e g i o n a l ă București avea obligația să îl monitorizeze era de aproximativ două ori mai mare, în raport cu, de exemplu, Direcția Regională Iași, care reprezintă, după Direcția Regională București, direcția cea mai mare din punct de vedere al numărului furnizorilor notificați la ANCOM sau de aproximativ patru ori mai mare în raport cu Direcția Regională Timiș, ceea ce conduce, în mod evident, și la un număr semnificativ de acțiuni de control. De asemenea, activitatea de soluționare a sesizărilor privind interferențele prejudiciabile era mult mai bogată în cadrul Direcției Regionale București, analiza arătând că doar în ultimii doi ani de activitate numărul de interferențe prejudiciabile soluționate la nivelul acestei direcții a fost de aproximativ două ori mai mare decât numărul total al interferențelor prejudiciabile care s-au produs în aria geografică deservită de celelalte direcții regionale. Pentru considerațiile expuse anterior s-a considerat oportun un transfer de activitate către o nouă structură, Direcția Regională Muntenia, urmând ca Direcția Regională București să coordoneze activitatea de monitorizare și control aferentă zonei geografice București – Ilfov, dat fiind faptul că, în această zonă, sunt concentrați furnizorii de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale semnificativi, atât din punct de vedere al numărului de abonați deserviți, cât și din punct de vedere al diversificării ofertei comerciale. Acest fapt generează o activitate de monitorizare și control comparabilă, din punct de vedere al volumului de activitate, cu celelalte direcții regionale, și superioară, din punct de vedere al complexității, față de acestea.

– Cei numiți în noile funcții de conducere nou create sunt membrii și au funcții în cadrul partidelor politice?

– Conform legislației în vigoare (respectiv art. 11 alin. (3), lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare) este interzis ca președintele și vicepreședinții ANCOM să fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului. Ocuparea posturilor vacante în Autoritate se face cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv cele privind regimul incompatibilităților și conflictul de interese.

– Dacă și în ce măsură modificările aduse organigramei afectează bugetul aprobat.

 – Modificările aduse de noua organigramă nu afectează bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM aprobat pentru anul 2019, numărul de posturi finanțate pentru acest an nefiind depășit. – Dacă și în ce măsură modificările aduse organigramei, afectează, prin modificarea structurilor regionale, contractele administrative aflate în derulare. – Contractele administrative ale ANCOM aflate în derulare nu sunt afectate de noua structură organizatorică a instituției întrucât structurile teritoriale ale ANCOM nu au personalitate juridică, contractele fiind încheiate de către ANCOM.

 

Mesajul către chinezi: Huawei e bine-venită!

Toţi operatorii care sunt activi pe piaţa din România sunt gata să ia parte la cursa pentru implementarea tehnologiei 5G şi nu vor fi niciun fel de restricţii sau interdicţii pentru companiile străine interesate de această licitaţie, a declarat recent preşedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat recent agenţiei Xinhua. „Anul trecut, aproape toţi marii operatori au făcut în mod public teste 5G şi totodată şi-au anunţat intenţia de a lansa servicii comerciale 5G în 2020. Nu vor exista restricţii pentru intrarea pe piaţă a altor jucători… Dacă vor participa la licitaţia pentru frecvenţele 5G şi vor câştiga licenţe, beneficiile vor fi pentru utilizatorii finali, care vor avea o gamă largă şi competitivă de opţiuni”, a subliniat preşedintele ANCOM. Potrivit lui Sorin Grindeanu, România intenţionează să organizeze o singură licitaţie pentru atribuirea de frecvenţe 605 MHz în a doua parte a acestui an iar licenţele vor fi acordate câştigătorilor până la data de 15 decembrie. Câştigătorii licenţelor vor putea să utilizeze spectrul de frecvenţe începând cu prima zi a lui 2020.

Mai dă-i încolo de americani și britanici!

Pe scurt, Grindeanu le-a transmis chinezilor că sunt bineveniți, procedura de licitaţie fiind deschisă tuturor, inclusiv companiilor care utilizează echipamente produse de firma chineză Huawei Technologies Co. La finele lunii mai, Guvernul american a decis să impună restricţii Huawei, acuzând cel mai mare producător mondial de echipamente de telecomunicaţii că este vulnerabil la implicarea în activităţi contrare cu securitatea naţională sau cu interesele în domeniul politicii externe.

„Marea Britanie acordă o atenţie deosebită la ceea ce spun Statele Unite cu privire la riscurile de utilizare a dispozitivelor Huawei în reţeaua 5G şi nu doreşte să fie prea dependentă de o terţă ţară pentru anumite tehnologii”, a declarat secretarul de externe Jeremy Hunt.