Evenimentul Zilei > Justitie > Motivele pentre care artificierii din clubul Colectiv au fost arestați preventiv
Motivele pentre care artificierii din clubul Colectiv au fost arestați preventiv

Motivele pentre care artificierii din clubul Colectiv au fost arestați preventiv

Judecătoria sector 4 și-a motivat decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul angajaților firmei pirotehnice care au montat artificiile în clubul Colectiv.

Cu privire la Zaharia Viorel, judecătorul reţine că, prin modalitatea evident iresponsabilă de acţiune, cu ocazia montării mijloacelor pirotehnice, a creat un pericol extrem de ridicat pentru siguranţa persoanelor care se aflau la eveniment, pericol concretizat în producerea efectivă a incendiului care a avut urmări dezastruoase. Astfel, încălcând sau eludând dispoziții legale și neluând măsurile necesare pentru a garanta un nivel de siguranță corespunzător celor care participau la evenimentele organizate în club, în opinia judecătorului, inculpatul prezintă un pericol social extreme de ridicat, prin desfăşurarea necorespunzătoare a unei activităţi care are implicaţii asupra vieţii altor persoane. Extrem de relevante, apreciază judecătorul, sunt împrejurările concrete în care acesta acţionat, dovedind o lipsă extremă de diligenţă şi de profesionalism.

Lipsă de respect

Din modalitatea de săvârşire a faptei, care denotă un grad foarte mare de indiferenţă şi o totală lipsă de respect faţă de integritatea fizică a altor persoane, precum şi din modul concret de săvârşire a faptei (coroborat că împrejurarea că nici la acest moment, chiar în urma concluziilor raportului tehnico-ştiinţific, inculpatul nu conştientizează modalitatea defectuoasă de desfăşurare a activităţii sale) rezultă că acest inculpat trebui exclus măcar temporar din societate. Este imperios necesară luarea acestei măsuri excepționale şi prin raportare la imperativul ca inculpatul, specialist pirotehnist, să nu mai participe la desfăşurarea unor activităţi similare celor analizate în prezenta cauză, în condiţiile în care afirmă că a participat la zeci de astfel de evenimente în fiecare an.

De ce au fost arestați frații Niță

Cu privire la  Niţă Cristian şi Niţă Daniela, judecătorul apreciază că şi aceştia prezintă un pericol concret şi efectiv, prin faptele lor aducând atingere relaţiilor sociale cu privire la înfăptuirea activităţii de justiţie. În contextul concret al producerii unui incident de asemenea proporţii, cu consecinţe deosebite, presupusa activitate a inculpaţilor, respectiv de îngreunare a anchetei penale, de favorizare a făptuitorilor şi de distrugere şi modificare de probe, reflectă o atitudine nu numai iresponsabilă, dar şi extrem de periculoasă. Prin chiar activitatea lor, inculpaţii au demonstrat că privarea lor de libertate este imperios necesară, tocmai pentru că se impune pentru o mai bună efectuare a anchetei penale pe care au încercat să o împiedice.

„Drept urmare, faţă de atitudinea inculpaților şi faţă de modul cum aceștia înţeleg să încalce normele legale, judecătorul apreciază că, în cazul în care inculpaţii vor fi lăsaţi în libertate, este foarte posibil ca acesta să săvârşească din nou şi alte astfel de infracţiuni, având în vedere atitudinea lor de completă indiferenţă faţă de normele legale. Astfel de fapte, precum cele săvârşite de către acești inculpați, trebuie în mod obligatoriu să constituie un avertisment pentru societate în ansamblul său şi trebuie reprimate şi dezavuate în mod clar de către organele judiciare, pentru a constitui un exemplu clar pentru oricine ar considera că legile sau rigorile sociale sunt mai prejos de propria sa persoană şi nu i se aplică şi lui.

În aceste condiţii, judecătorul consideră că acești inculpați trebuie să fie învățați că regulile de convieţuire socială sunt mai presus de propriul lor interes şi este necesar să li se arate că astfel de atitudini nu pot fi tolerate sau acceptate de către societate, reacţia normală a societăţii fiind aceea de a dori scoaterea, chiar şi temporară, din mijlocul ei a unor astfel de indivizi”, se arată în motivarea judecătorilor.

Mai mult, susţinerea că inculpaţii nu au antecedente penale şi sunt bine integraţi în societate, nu reprezintă, în opinia judecătorului, o împrejurare care să poate fi reţinută în favoarea acestora ci reprezintă o stare de normalitate care, raportat la împrejurările concrete ale speţei, nu sunt suficiente cât să justifice luarea unei alte măsuri mai uşoare. Judecătorul mai reţine şi necesitatea luării unor măsuri corespunzătoare gradului de pericol social extrem de ridicat al acestor fapte.