Potrivit Ministerului, neadoptarea unor măsuri imediate ar avea consecințe negative imediate asupra interesului public și ale activității CNU. 

Astfel, CNU se află în imposibilitatea continuării activităţii, nemaiavând resursele financiare necesare efectuării plăţilor curente şi desfăşurării activităţii în condiții de siguranță si securitate nucleară şi de mediu, se arată în textul proiectului, consultat de EVZ. 

În plus, CNU reprezintă o componentă strategică a ciclului combustibilului nuclear, asigurând materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la CNE Cernavodă, contribuind astfel la menţinerea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional, întrucât CNE Cernavodă contribuie cu circa 18%  la producţia naţională de energie electrică.  

Se aşteaptă OK-ul de la Bruxelles

Ajutorul de stat va putea fi acordat doar după aprobarea Comisiei Europene şi va fi alocat în două tranşe, pe o perioadă de şase luni. Prima tranşă va avea o valoare de 47,2 milioane lei. 

Potrivit proiectului de act normativ, dacă până la scadenţa împrumutului, Compania Naţională a Uraniului SA nu rambursează împrumutul şi dobânzile aferente, compania are obligaţia să transmită Ministerului Energiei un plan de restructurare care să demonstreze restabilirea viabilității  companiei pe termen lung şi să facă dovada asigurării de lichidități prin încheierea de contracte de vânzare-cumpărare la prețul pieței care să asigure desfacerea produselor sale.

În această situaţie, statul român notifică la Comisia Europeană planul de restructurare în termen de 6 luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat.

Restructurare sau lichidare

Pe baza acestui plan de restructurare, Ministerul Energiei, la solicitarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A, prelungeşte perioada de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, în aceleaşi condiţii de dobândă şi garanţii, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare. 

În cazul neîndeplinirii prevederilor privind notificarea planului de restructurare, statul român va prezenta Comisiei Europene un plan de lichidare.