Evenimentul Zilei > Economie > Micii agricultori vor fi scutiți de plata impozitului pe venit
Micii agricultori vor fi scutiți de plata impozitului pe venit

Micii agricultori vor fi scutiți de plata impozitului pe venit

Potrivit variantei făcută publică de Guvern, impozitul pe gospodărie se va aplica de la 1 ianuarie 2018, dar prima declaraţie fiscală va fi depusă un an mai târziu, cel mai probabil în luna mai 2019

Veniturile obţinute din cultivarea produselor agricole vegetale, din exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală sunt venituri neimpozabile, în anumite limite.

Stimularea micilor fermieri

Astfel, nu vor fi impozitate veniturile din cultivarea a până la două hectare de cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr şi hamei pe rod, până la 1,5 ha leguminoase pentru boabe, până la 1 ha tutun, 0,5 ha legume de câmp şi 0,2 ha legume în spaţii protejate.

De asemenea, sunt venituri neimpozabile cele obţinute din livezi cu pomi pe rod de până la 1,5 ha, arbuşti fructiferi pe o suprafaţă de până la 1,5 ha, vie pe rod – până la 1 ha şi flori şi plante ornamentale, până la 0,3 ha.

Proiectul mai prevede că sunt venituri neimpozabile cele obţinute din creşterea până la două vaci sau bivoliţe, până la 50 de oi, până la 25 de capre, până la şase porci pentru îngrăşat, până la 75 familii de albine şi până la 100 păsări de curte.

Nu sunt venituri impozabile nici cele realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, masei lemnoase, în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial, veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

Nu generează venit impozabil nici cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi.

Norme de venit

Venitul net anual dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit, care depind de unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/ familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele. Acestea se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: