Pe lângă acordarea ajutoarelor, Guvernul va aproba un proiect de ordonanță de urgență pentru completarea legii privind intership-ul. „Astfel, este introdusă noţiunea de instituţie-organizatoare pentru Secretariatul General al Guvernului, care va avea această calitate pentru organizaţiile-gazdă, respectiv ministerele şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale. Pentru internii care prestează activitatea în cadrul structurilor aparatului de lucru al Guvernului, SGG va avea şi calitatea de organizaţie-gazdă. Indemnizaţia cuvenită internului, precum şi cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării Programul oficial de internship al Guvernului României vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat anual cu această destinaţie”, se arată în proiectul de ordonanță.

De asemenea, printr-un alt proiect de hotărâre Fundaţia româno-germană de pregătire şi perfecţionare profesională Vladimirescu – Arad va deveni o instituție de utilitate publică. Executivul va aproba criteriile și modalitățile de stabilire  a preţurilor reglementate pentru serviciile de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu furnizat de către Compania Naţională a Uraniului SA în România.