Dintr-un total de 161.448 de absolvenţi ai liceului, în sesiunea iunie-iulie 2016 a examenului de Bacalaureat s-au înscris doar 137.344 de persoane. Dintre aceştia, doar 114.993 de candidaţi provin din promoţia curentă, restul de 22.351 fiind absolvenţi de liceu din seriile anterioare. Din datele oficiale, rezultă că 46.455 de absolvenţi din promoţia curentă (clasele a XII-a şi a XIII-a) nu s-au înscris la actuala sesiune de bacalaureat, fie din cauza corigenţelor sau a neîncrederii că vor reuşi să ia note de trecere, fie din motive medicale. De remarcat că la Simularea examenului de Bacalaureat s-au înscris 168.945 de elevi, dintre care 143,949 sunt din promoţia curentă.

Nivel de competență pentru probele orale

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau la limba maternă nu se exprimă prin note ci prin nivelul de competenţă, corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Subiectele pentru probele orale sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. „Candidatul care la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Regulamentul de promovare

Un candidat la examenul de bacalaureat va fi declarat promovat doar dacă îndeplineşte cumulativ câteva condiţii: susținerea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susținerea tuturor probelor scrise și nota cinci la fiecare dintre acestea; obținerea mediei șase cel puțin la probele scrise.

În sala de examen nu este permis accesul candidaţilor cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, genţi sau sacoşe şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Cei care vor încălca regulamentul examenului, nu vor putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacului.

Calendarul examenelor

● 13-15 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

● 15-17 iunie – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

● 21 şi 24 iunie – evaluarea competenţelor digitale;

● 27 iunie şi 1 iulie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională;

● 4 iulie2016 – proba scrisă la Limba şi literatura română;

● 5 iulie 2016 – proba scrisă la Limba şi literatura maternă;

● 6 iulie 2016 – Proba obligatorie a profilului –probă scrisă;

● 8 iulie 2016 – Proba la alegere a profilului şi specializării – probă scrisă;

● 12 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) pe EDU.RO;

● 12 iulie 2015 – Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00);

● 13 -15 iulie 2015 – Rezolvarea contestaţiilor;

● 16 iulie – afişarea rezultatelor finale.

Te-ar putea interesa și: