Extrase din amendamente:

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

  • Judecătorii sunt independenți, se supun numai legii și trebuie să fie imparțiali, având libertate deplină în soluţionarea cauzelor deduse judecății, în conformitate cu legea și în mod imparţial, cu respectarea egalității de arme și a drepturilor procesuale ale părților. Pentru asigurarea independenței și a imparțialității judecătorilor în exercitarea atribuțiilor și pentru a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental la justiție și la un proces corect, având la bază doar aplicarea legii, sunt interzise orice forme de intervenție, direct sau indirect, asupra judecătorilor și asupra cauzelor deduse judecății acestora. Respectarea independenței judecătorilor este obligatorie pentru orice persoană, organizație sau autoritate. Nu constituie încălcare a independenței judecătorilor îndeplinirea unui act sau exercitarea unei atribuții prevăzute de lege.
  • Preşedintele României nu poate refuza numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi în următorul text: „Pot fi numiți în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2), foștii judecători și procurori care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), avocații, notarii, asistenții judiciari, consilierii juridici, personalul de probațiune cu studii superioare juridice, ofițerii de poliție judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române și Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învățământul juridic superior acreditat, precum și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani”
  • Preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi în funcție, respectiv, revocați din funcție de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători. Președintele României nu poate refuza numirea sau revocarea în/din aceste funcții de conducere.

LEGEA 304/2004 privind organizarea judiciară

  • În exercitarea funcției lor, procurorii trebuie să respecte prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil, principiul egalității de arme, separația puterilor, independența instanțelor și forța executorie a hotărârilor judecătorești definitive. În comunicarea publică, trebuie respectate: prezumția de nevinovăție, dreptul la viața privată și la demnitate, dreptul la informare și libertatea presei, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, transparența, integritatea, eficacitatea și confidențialitatea investigațiilor
  • Nu pot fi numiți ca ofițer sau agent de poliție judiciară, lucrători, chiar acoperiți, ai serviciilor de informații, lucrători sau colaboratori ai acestora

Se propune înființarea unei Direcții pentru investigarea infracțiunilor săvârșite în legătură cu justiția

  • În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se înființează și funcționează Direcția pentru investigarea infracțiunilor săvârșite în legătură cu justiția, care are competența exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile de corupție și a celor asimilate acestora, prevazute de Codul penal și de Legea 78/2000,  infracțiunile de serviciu sau în legătură cu acesta, precum și a infractiunilor contra înfăptuirii justitiei săvârșite de judecători și procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum și de judecătorii și procurorii militari.
  • Direcția este condusă de un procuror şef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de doi adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorul-şef al Direcției pentru investigarea infracțiunilor săvârșite în legătură cu justiția şi adjuncţii acestuia sunt numiţi în funcţie şi revocaţi din funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Te-ar putea interesa și: