Evenimentul Zilei > Actualitate > Legea bonelor, promulgată
Legea bonelor, promulgată

Legea bonelor, promulgată

Preşedintele Traian Băsescu a semnat astăzi decretul pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă, a informat Administraţia Prezidenţială. Anual, bonele vor fi verificate din punct de vedere medical, psihologic și penal

Prin această lege se creează cadrul legal pentru desfășurarea profesiei de bonă în scopul asigurării unor servicii specializate de îngrijire şi de supraveghere a copilului la domiciliul său, ori al reprezentanţilor legali ai acestuia, sau la domiciliul bonei.

Prin adoptarea actului normative s-a urmărit crearea unui domeniu complementar creşelor şi grădiniţelor,  fiind reglementate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a exercita profesia de bonă, atribuţiile acesteia, precum şi monitorizarea şi controlul privind activitatea bonei.

Cine poate fi bonă

Potrivit legii, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă este cetăţean român sau străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă, are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii, este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei – îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical, este aptă din punct de vedere psihologic – îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.
Și cine nu…
Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă locuieşte împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepţia celor care au săvârşit fapte penale din culpă, conform declaraţiei pe propria răspundere, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei, este decăzută din drepturile părinteşti, suferă de boli cronice transmisibile, este dependentă de substanţe psihotrope sau stupefiante, se mai stipulează în actul normativ.

Primează interesul superior al copilului

În desfăşurarea activităţii, bona îndeplineşte atribuţii precum îngrijirea şi supravegherea copilului, hrănirea copilului, acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire sau accidentare a acestuia, însoţirea la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive, alte atribuţii convenite prin contract.

Conform legii care va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial, exercitarea profesiei de bonă se realizează potrivit mai multor principii: respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea, primordialitatea responsabilității reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului, asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil, respectarea demnității copilului, ascultarea opiniei minorului și luarea în considerare a părerii lui, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate

Bonă cu diplomă

Prin titlu oficial de calificare ca bonă se înțelege:

1) certificatul obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea 375/2002 republicată.
2) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate conform Legii 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
3) documentele care atestă că bona este aptă din punct de vedere medical și din punct de vedere psihologic, precum și cele care dovedesc că nu are antecedente penale, cu excepția faptelor comise din culpă, se actualizează anual.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în data de 18 februarie 2014, iar în data de 3 decembrie 2014 a trecut și de Camera Deputaților cu  285 de voturi pentru și trei abțineri.