Totodată, el a arătat că au fost aprobate măsurile convenite în discuţiile cu fermierii. Astfel, vor fi asigurate fondurile pentru plata ajutoarelor aferente sectorului agricol, respectiv plata naţională direct complementară începând cu luna august 2009 pentru sectorul zootehnic şi compensarea datoriilor la bugetul de stat ale producătorilor agricoli cu subvenţiile.